Aanbesteding Sanitaire supplies: aan het woord Huib Verbeek (3 van 5)

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met UBR|HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als mooi resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren. In deze reeks interviews vroegen wij de vijf gecontracteerde leveranciers naar hun ervaring tijdens de aanbesteding, hun ambities, de samenwerking en de toekomst. Dit keer Huib Verbeek, Sales Manager bij King.

logo supplies -  aanbesteding sanitaire supplies

In deze aanbestedingen is afscheid genomen van het concept totaaloplossingen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Wij kijken er zeer positief tegen aan en omarmen het samenwerken met experts op verschillende deelgebieden. Een ieder heeft haar specialisme en kracht en daar is nu de focus op om de synergie te creëren. Het moet een symbiose worden. Het opsplitsen van de uitvraag in hardware, supplies en services, doorbrak inderdaad daarmee de traditionele markt. Deze innovatieve strategie van de Categorie zorgde hiervoor. Wij kijken er naar uit om hier met alle partners een duurzame samenwerking van te maken.

In hoeverre gaf de aanbesteding ruimte om uw ideeën als bedrijf kwijt te kunnen, denk daarbij aan innovatie, milieu en sociale duurzaamheid?

De aanbesteding sanitaire supplies geeft ons veel ruimte om nieuwe ideeën en innovaties op verschillende vlakken in te brengen. Door af te stappen van de standaardvragen over processen en dienstverlening gaf de aanbestedende dienst de inschrijvers de kans om te overtuigen op basis van onderscheidend vermogen. Door de verschillende aspecten op onder meer duurzaamheid in aparte wensen uit te vragen, was er bovendien voldoende ruimte om onze visie op de langere termijn te delen en de initiatieven uitgebreid toe te lichten. Op die manier konden wij de aanbestedende dienst echt meenemen in onze ideeën op gebied van innovatie en duurzaamheid.  

Wat betekent deze aanbesteding voor uw bedrijf of voor de markt?

Door de combinatie hardware, supplies en service los aan te besteden, kunnen inschrijvende organisaties zoals King zich nog beter richten op het eigen initiële specialisme. De aanbesteding heeft ons nog meer laten inzien waar onze toevoegde waarde voor opdrachtgevers ligt op gebied van supplies en welke innovaties specifiek op dat gebied van essentieel belang zijn. Het partnerschap met de andere leveranciers speelt daarin zeker een belangrijke rol. Wij zijn er van overtuigd dat de aanbestedende dienst hiermee echt het beste uit de markt heeft gehaald.

Wat betekent de Rijksoverheid als organisatie voor uw bedrijf?

King heeft met meerdere onderdelen een partnership met de Rijksoverheid. Een fijne en stabiele partner. Dit betekent dat onze samenwerking met elkaar alleen maar verder verstevigd wordt en verder met elkaar kunnen (door)groeien in een duurzame partnership. Wellicht kunnen wij contractoverschreidend de synergie en de gemene deler zoeken op innovatie, circulariteit, milieubelasting en duurzaamheid binnen de Rijksoverheid. Een mooie innovatieve proeftuin.

Kan deze aanbesteding het vliegwiel zijn voor verdere innovatie binnen de markt?

Gezien de looptijd van deze overeenkomst en partnership met andere onderdelen binnen de Rijksoverheid is deze aanbesteding zeker een vliegwiel voor innovaties. De overeenkomst biedt mogelijkheden tot ondernemen met elkaar en vanuit King kunnen wij de ‘lessons learned’ vanuit de andere samenwerkingen hiervan meenemen. Door dit nieuwe concept biedt het de mogelijkheid om met alle partners hier samen in op te trekken en alle expertise uit de markt als vliegwiel kan fungeren voor verdere innovaties en meebewegen met de marktontwikkelingen.

Hoe kijkt u aan tegen de geëiste vergaande samenwerking tussen de verschillende contractpartners?

Partnership staat te alle tijden al centraal binnen King en is ons niet vreemd. Het samenwerken met marktpartijen komt alleen maar ten goede in onze gezamenlijke relatie met de RSO. Alle expertise vanuit de partners wordt hiervan gebundeld om zodoende op alle fronten tot de beste invulling van de dienstverlening te komen richting de RSO. Het houd je als partij ook scherp en vult elkaar aan. Geeft door diversiteit weer een verfrissende blik en nieuwe invalshoeken. Iets waar elke partner haar voordeel uit kan halen en daardoor gezamenlijk te groeien met de Rijksschoonmaakorganisatie.