Aanbesteding Sanitaire supplies: aan het woord Julius Lurvink (5 van 5)

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met UBR|HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als mooi resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren. In deze reeks interviews vroegen wij de vijf gecontracteerde leveranciers naar hun eigen ervaringen tijdens de aanbesteding, hun ambities en de toekomst. Dit keer Julius Lurvink, Directeur van Carel Lurvink BV.

aanbesteding sanitaire supplies logo

In deze aanbestedingen is afscheid genomen van het concept totaaloplossingen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Wat ons betreft is dit een goede ontwikkeling, omdat innovatie en duurzaamheid eenvoudiger te realiseren zijn doordat de complexiteit van totaaloplossingen losgelaten is.
 

In hoeverre gaf de aanbesteding ruimte om uw ideeën als bedrijf kwijt te kunnen, denk daarbij aan innovatie, milieu en sociale duurzaamheid?

Wij als organisatie hebben het als zeer professioneel ervaren dat er communicatie mogelijk was tussen de verschillende partijen. Er zijn niet te snel conclusies getrokken, dat innovatie, milieu en sociale duurzaamheid eenzijdig door de leverancier opgelost moet worden. Met elkaar weet je meer en dit komt de snelheid van verandering ten goede.
 

Wat betekent deze aanbesteding van sanitaire supplies voor uw bedrijf of voor de markt?

Dit is een paradigma shift in de markt. Patent gestuurde ondernemingen kunnen niet meer marktpartijen gijzelen met totaaloplossingen.
 

Wat betekent de Rijksoverheid als organisatie voor uw bedrijf?

Erkenning dat milieu, innovaties en duurzaamheid beloond worden door de overheid.
 

Kan deze aanbesteding het vliegwiel zijn voor verdere innovatie binnen de markt?

Jazeker, hier zijn we vast van overtuigd. Dit betekend versnelling van duurzaamheid.
 

Hoe kijkt u aan tegen de geëiste vergaande samenwerking tussen de verschillende contractpartners?

Een professionele ontwikkeling. Door samenwerking te stimuleren worden innovaties sneller door de markt opgepakt. Vreemde ogen dwingen.