Update: aanbesteding centrale voorzieningen

Begin november 2020 publiceerde het programma Transitie DigiInkoop de aanbesteding voor een nieuw leveranciersportaal en catalogus platform. Deze centrale voorzieningen gaan kernonderdelen van het huidige DigiInkoop vervangen. Dit betekent een verandering van het elektronisch bestellen en factureren bij het Rijk.

elektronisch bestellen en factureren

De inschrijvingen

Afgelopen maandag 14 december 2020 sloot de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding van de centrale voorzieningen. Op perceel één voor het leveranciersportaal schreven twee leveranciers in. Op perceel twee voor het catalogus platform schreef één leverancier in. De komende periode beoordelen wij deze inschrijvingen.

Beoordelen en voorlopige gunning

Voor deze beoordeling stelden we een selectiecommissie samen waarin VWS, BZK, Defensie en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd. Op 18 januari maakt de selectiecommissie een keuze. We verwachten een positieve uitkomst. Eind januari hopen wij voor beide percelen een partij voorlopig te kunnen gunnen.

Meer informatie over dit programma en deze aanbesteding?

Vind je op Rijksportaal. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief door te e-mailen naar programmatransitiedigiinkoop@minbzk.nl.

Voor nu alvast, namens het hele team wensen wij jullie prettige feestdagen & stay safe!