Advisering en klachtenloket

De HIS kan je op verschillende manieren adviseren bij inkooptrajecten. Hoe eerder de HIS betrokken wordt, hoe meer wij voor jou kunnen betekenen.

Advies bij inkopen

Sourcingadvies
Wij lopen samen met jou door je businessplannen en portfolioplannen heen en analyseren welke momenten nuttig zijn om de leveranciersmarkt te betrekken (en op welke wijze) of om eventuele marktbenaderingen te starten (zoals de voorbereiding voor het opstellen van specificaties).

Strategisch advies
De werkzaamheden van de HIS ontwikkelen zich van uitvoering van aanbestedingen’ naar ‘adviseren op welke wijze de leveranciersmarkt een maximale bijdrage kan leveren’. Opdrachtgevers betrekken ons steeds eerder bij ontwikkelingen. Door die vroegtijdige betrokkenheid zijn we in staat mee te denken over de wijze waarop de business in haar behoeften gaat voorzien door het inzetten van marktpartijen, en op welke wijze ze die marktpartijen vervolgens ook moet inzetten.

Juridisch advies
Juridisch advies omvat het juridisch ondersteunen van en voorlichting geven aan inkopers en opdrachtgevers. Het kan hierbij gaan om ingewikkelde veranderings- en besluitvormingsprocessen, met een grote maatschappelijke en bestuurlijke impact. Onze juridische adviseurs schatten risico’s in, adviseren beslissers, herformuleren documenten en bereiden eventuele rechtszaken voor. Zij zijn op de hoogte van alle relevante wetgeving op het gebied van inkoop en (EU-) aanbestedingen.

Tenderboard
Je kunt een tenderboard inzetten bij passende inkooptrajecten. In een tenderboard organiseren we samen tegenspraak op inkooptrajecten door het bijeen brengen van interne en externe deskundigheid. De tenderboard toetst en adviseert vooraf de strategische keuzes in sourcing- en inkooptrajecten. Dit leidt tot het vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen, maar ook tot het beteugelen van de risico’s van ongewenste aanbestedingsuitkomsten en uitloop in de doorlooptijd. De tenderboard adviseert op het gebied van weging en prioritering bij conflicterende doelstellingen en houdt meer rekening met de (on)mogelijkheden in de markt.

Klachtenloket

Wettelijk klachtenloket
Dit klachtenloket is voor klachten van inschrijvers over Europese aanbestedingen die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De verantwoordelijken binnen het loket doen dat volledig onafhankelijk en spreken hun oordeel uit zonder last van ruggespraak. Als er een klacht binnenkomt, stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.

Vrijwillig klachtenloket
Dit klachtenloket is voor alle andere inkooptrajecten waarover inschrijvers klachten hebben. Het maakt hier niet uit wie de opdracht heeft uitgevoerd. Als er een klacht binnenkomt, stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.