Europese aanbestedingen

Europese aanbestedingen zijn inkooptrajecten waarbij de geraamde opdrachtwaarde hoger is dan de Europese drempelwaarde. Wij adviseren je in het intakegesprek over de best passende procedure. Goed inkopen vereist nauwe samenwerking die start met het gezamenlijke plan van aanpak.

In dit plan nemen we ook een inschatting van de doorlooptijd op. Jouw inzet is hierop van grote invloed. Als expert (materiedeskundige) geef je aan wat je nodig hebt en wat je wilt inkopen. Wij helpen je daarbij door het stellen van de juiste vragen. Als extra materiedeskundigheid nodig is dan kijken wij samen met jou of deze kennis binnen het Rijk of op de markt beschikbaar is. Daarnaast betrekken wij in veel gevallen ook de markt om mee te denken. In deze fase adviseren wij je ook over de te formuleren kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en de instrumenten die je kunt inzetten om gedurende de contractperiode de gemaakte afspraken te bewaken. De doorlooptijd van deze fase is vooral afhankelijk van de complexiteit van de vraag, de juiste input uit je organisatie (of elders) en hoe je deze input intern verzamelt.

Complexe Europese aanbesteding
Een aanbesteding typeren wij als complex wanneer er sprake is van hoge politieke gevoeligheid en een volwassen of vechtersmarkt. Maar ook als er een groot aantal marktpartijen zijn, meerdere deelnemers aan de aanbesteding en meerdere percelen. Of als er behoefte is aan een innovatief product of innovatieve dienst, beperkt mogelijke inzet van jouw organisatie, of een combinatie van deze zaken.

Startmoment: Minimaal 9 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.

Gemiddelde Europese aanbesteding
Een aanbesteding typeren wij als gemiddeld wanneer er sprake is van geen tot weinig politieke gevoeligheid. Ook als zowel jij als wij bij de start weinig risico's voorzien gezien de aard van het product of dienst, de te volgen procedure en de markt en dergelijke.

Startmoment: Minimaal 7 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract

Eenvoudige Europese aanbesteding
Wij typeren een aanbesteding als eenvoudig wanneer er geen sprake is van bovengenoemde factoren en een zeer overzichtelijke procedure.

Startmoment: Minimaal 6 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.