Offertetrajecten

Als er sprake is van een opdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan de Europese drempelwaarde of van een opdracht onder een bestaande raamovereenkomst, dan spreken we over een offertetraject. De HIS begeleidt je gedurende het gehele inkooptraject en voorziet je daarbij van inkoopadvies.

Meervoudig offertetraject
Wij begeleiden je bij het uitzetten van je opdracht in de markt. Bij een meervoudige procedure vragen wij namens jou bij meerdere marktpartijen een offerte op. Wij adviseren en begeleiden je gedurende het hele traject: van behoeftebepaling, het opvragen en beoordelen van offertes tot het contracteren van een leverancier.

Startmoment: Circa 2 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.

Enkelvoudig offertetraject
Bij een enkelvoudige procedure vragen wij namens jou een offerte op bij 1 leverancier. Wij begeleiden je gedurende het gehele traject tot en met het vastleggen van het contract.

Startmoment: Circa 2 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.

Nadere overeenkomst
Past je behoefte binnen een bestaande raamovereenkomst? Dan voeren wij jouw inkoopopdracht uit binnen de kaders van deze raamovereenkomst tot en met het opstellen van een nadere overeenkomst.

Startmoment: Circa 2 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.

Wijzigingsovereenkomst
Wil je binnen de kaders van een bestaande overeenkomst wijzigen? Dan voeren wij dit voor je uit.

Startmoment: Circa 2 maanden voor gewenste ingangsdatum van het contract.