Handreiking Verplichte richtlijnen websites en andere online middelen

Dit is de handreiking Verplichte richtlijnen websites en andere online middelen. Hierin staan de richtlijnen waaraan websites en andere online middelen van de Rijksoverheid aan moeten voldoen.