‘Een incident bij de één is preventie voor de ander’

De professionals van I-Interim Rijk (IIR), onderdeel van UBR, voeren I-opdrachten uit binnen de hele Rijksoverheid. Zo werken IIR-collega’s Han Goei, Roxane Kortland en Tim Koopmanschap op dit moment samen bij het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Hier houden ze zich bezig met het opzetten van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN), waar aangesloten rijksorganisaties en "vitale organisaties" actuele cyberdreigingen met elkaar delen om incidenten te voorkomen en risico's vroegtijdig in te dammen.

Het NCSC heeft als primaire taak om organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale private organisaties te informeren en adviseren over dreigingen rondom hun informatiesystemen. Met "vitale organisaties" worden Nederlandse partijen in de telecom, de nucleaire industrie, energie, water en luchtvaart bedoeld. Het NCSC staat deze partijen bij voor het treffen van maatregelen bij dreigingen of incidenten, en het verrichten van analyses en technisch onderzoek. Vanuit deze missie heeft het NCSC, in samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), het Programma Nationaal Detectie Netwerk opgestart. Vanuit I-Interim Rijk is programmamanager Han Goei met zijn team verantwoordelijk voor het aansluiten van alle relevante organisaties en het verder ontwikkelen van het detectienetwerk op technisch gebied.

'Met dit netwerk delen we snel cruciale informatie met elkaar'

Noodzaak

Cyberdreigingen zijn dagelijkse realiteit voor overheden en private organisaties met vitale processen. Om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden is samenwerking noodzakelijk, vertelt Tim: ‘Het is zaak om de informatiepositie te verbeteren van de organisaties die met cyberdreigingen te maken hebben. Dit doen we door snel cruciale informatie met elkaar te delen, zodat iedereen op tijd de juiste maatregelen kan nemen om de dreiging in de kiem te smoren. Maar zeker ook om elkaar te helpen als dat nodig is. Als partij X bijvoorbeeld met een digitale aanval te maken krijgt en het direct deelt via het NDN, dan kunnen zij ondersteund worden door de anderen in het netwerk. Tegelijkertijd zijn de anderen zich op hun beurt bewust van dit specifieke gevaar en kunnen zij passende maatregelen nemen.’ Roxane vult aan: ‘Zoals wij graag zeggen: een incident bij de één is preventie voor de ander.’

Programma

Na een kamerbrief in 2016 is de eerste stap gezet richting het NDN. In 2018 is het programma officieel van start gegaan. Han: ‘We zijn begonnen met de techniek, in een kleine organisatie en een groep pilotdeelnemers. Vanuit daar zijn we verder gaan bouwen. We hebben de werkwijze ontwikkeld om het product te kunnen gaan leveren en organisaties aan te gaan sluiten. Daar zijn we nu volop mee bezig en dat loopt goed. Roxane focust zich op het aansluiten van de overheidsorganisaties en Tim houdt zicht op het totale plaatje, dus ook op het aansluiten van de vitale organisaties. ‘Hoe meer van deze partijen er zijn aangesloten, hoe meer informatie je kunt delen met elkaar, dus dat is een belangrijke taak. Ik ben er voornamelijk voor om te zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. De planning is dat het programma in 2021 wordt afgerond en overgaat in de lijn bij NCSC.’

'Je voelt aan alle kanten het belang en de noodzaak van het Nationaal Detectie Netwerk'

Uitdaging

Wanneer de vraag komt waarom een opdracht als deze zo goed bij I-Interim Rijk past, zijn de drie eenduidig: omdat dit de opdrachten zijn die er écht toe doen. Roxane: ‘Je voelt aan alle kanten het belang en de noodzaak van het Nationaal Detectie Netwerk, het moet goed worden neergezet en het moet er direct staan. Maar ook inhoudelijk is het een bijzondere uitdaging. We komen binnen bij veel grote en kleine organisaties in Nederland en gaan het gesprek aan over hun werkwijze rondom security. Dat is razend interessant. Iedereen heeft eigen belangen, maar uiteindelijk doen we het voor hetzelfde: een veilig Nederland. Dat geeft erg veel energie!’