'Vrije vos' Arman Alavi helpt Nederland beter op de kaart te zetten

Dagelijks verandert de inrichting van Nederland. Het is voor veel partijen belangrijk om accuraat te weten hoe Nederland er op dit moment uitziet. Daarom hebben we in Nederland verschillende basisregistraties. Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden alle fysieke objecten in Nederland, zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vastgelegd in de vorm van een gedetailleerde digitale kaart. Arman Alavi van I-Interim Rijk (IIR) is Ketenmanager BGT en vertelt over zijn opdracht.

Kun je iets vertellen over jouw rol in het project?

Arman: ‘Mijn opdracht is om de gegevens van alle basisregistraties centraal beschikbaar te stellen en de bijbehorende kaarten slimmer én gebruiksvriendelijker te maken. Deze opdracht doe ik voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onderdeel van het programma Doorontwikkeling in Samenhang (DiS) Geo. Het loopt al langere tijd, maar ik ben zelf in oktober 2018 gestart als Ketenmanager BGT. Hiervoor hebben drie anderen deze rol al vervuld.

Het is een traject met veel stakeholders en ketenpartijen, dus het is essentieel dat iemand het overzicht maakt én houdt. Dat is dan ook primair mijn taak. Ik probeer alles bij elkaar te brengen: het inrichten van de governance, het financiële plaatje, het contact met de ketenpartners, de technische ontwikkeling, informatiebeveiliging en ga zo maar door. Ik ben én voel me verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de kaart. Deze moet altijd en voor iedereen beschikbaar zijn en tegelijkertijd moet er geïnnoveerd worden en goed worden samengewerkt. Een complexe klus dus, maar ook een ontzettend leuke!’

Waar wil je naartoe met dit programma?

‘Op dit moment zijn er nog verschillende kaarten van diverse geo-basisregistraties. Het doel is om op termijn één centrale plek te creëren, waar alle Nederlanders de voor hen relevante informatie kunnen vinden. Een digital twin van Nederland. Je kunt dan denken aan een 3D-kaart, waar zowel bodeminformatie op te vinden is, als beplanting, gebouwen en andere objecten. Daarnaast moet het eenvoudiger worden om wijzigingen door te voeren. Nu kost dat nog heel veel werk en manuren, maar we willen dat het makkelijker en sneller gaat, wat ook kostenefficiënter is.

De informatie voor de kaarten wordt aangeleverd door bronhouders. Denk aan gemeenten, Rijkswaterstaat, Defensie, waterschappen, maar ook een partij als ProRail. Voor de BGT zijn er in totaal 392 bronhouders die dagelijks de veranderende, fysieke werkelijkheid van Nederland in kaart brengen. De informatie van de bronhouders gaat de keten door, waar alle stukjes aan elkaar worden gekoppeld. Uiteindelijk wordt het in de vorm van een kaart door het Kadaster, via de verstrekkingsvoorziening PDOK, als open data gepubliceerd.’

“Ik ben én voel me verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de kaart”

Wat maakt de opdracht uitdagend voor jou?

‘Het feit dat de basisregistratiekaarten ruim 1 miljard keer per jaar geraadpleegd worden, zegt eigenlijk al genoeg: dit is een belangrijke bron van openbare informatie. Ik ben begonnen met weinig kennis van geo-informatie, maar ik vind het erg leuk dat ik deze wereld beter heb leren kennen. De geo-systemen en ICT zijn ingewikkeld, maar ik weet nu voldoende om het te begrijpen en erop aan te sturen. Ik heb niet de illusie dat ik alles kan. Ik geef graag verantwoordelijkheid aan de experts en delegeer, stel de nodige vragen. Ik ga bewust niet te veel de diepte in, het grote plaatje overzien is mijn taak en daar ligt mijn kracht. Dat heb ik in mijn jaren bij I-Interim Rijk geleerd over mezelf. Ik noem mezelf weleens een “vrije vos”, omdat ik mag doen waar ik goed in ben én wat ik leuk vind. Dat is enorm waardevol voor mij!’