Richard Vielvoije Directeur I-interim Rijk/Beoogd directeur I-ecosysteem bij BZK

Richard Vielvoije start op 1 augustus 2020 bij UBR als Directeur I-interim Rijk / Beoogd directeur I-Ecosysteem bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Richard Vielvoije

Drs. R. (Richard) Vielvoije AC is momenteel director bij Deloitte Consulting B.V. In deze functie was hij onder andere CIO van de omgevingswet ad interim. Eerder vervulde hij verschillende functies bij de gemeente Rotterdam en bij verschillende organisaties in het MKB.

Richard Vielvoije studeerde onder andere Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde postacademisch de leergangen Strategisch Programmamanagement en Meesterschap in Adviseren aan de AOG School of Management.