DUS-I Subsidieplatform: een eigentijdse, gebruiksvriendelijke subsidie-uitvoering

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert subsidieregelingen uit voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om dit vloeiend te laten verlopen, wordt er hard gewerkt aan een nieuw online platform. Vanuit I-Interim Rijk wordt het programma geleid door Cecile van den Brandt en is Martijn Dorlas actief als projectleider van het ontwikkelteam. Wat komt er kijken bij een dergelijk programma? En waar staan ze nu? Samen vertellen zij erover.

Waar werken jullie precies aan met het programma?

Cecile: “Het doel van het programma is de realisatie van een nieuw subsidieplatform voor de uitvoering van VWS- en OCW-subsidieregelingen. Het platform biedt een behandelportaal en een klantportaal. Via het klantportaal kunnen zorg- en onderwijsinstellingen in de toekomst hun subsidies aanvragen en de status van hun aanvragen volgen. In het behandelportaal worden de aanvragen behandeld. VWS en OCW stimuleren met subsidieregelingen vernieuwing en goede initiatieven in de zorg en in het onderwijs. Een kleine honderd subsidieregelingen worden door DUS-I uitgevoerd.” Martijn vult aan: “Om de aanvragen hiervoor te kunnen laten indienen en te beoordelen, ontwikkelen we nu een eigentijds en gebruiksvriendelijk platform.”

Kunnen jullie iets vertellen over jullie rollen?

Cecile: “Als programmamanager heb ik vooral een initiërende en verbindende rol naar de verschillende partijen die bij de realisatie van het nieuwe platform zijn betrokken en naar de gebruikersorganisaties die het platform gaan gebruiken. Ik bereid de plannen voor, houd het overzicht en stel bij waar dat nodig is.” Martijn: “Ik ben projectleider en Scrum master binnen het ontwikkelteam. Wat we hier ontwikkelen wordt door SSC-ICT op de infrastructuur gezet. We werken in sprints op een agile manier. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud, zij voor de installatie en het onderhoud. Dat vergt een goede samenwerking. Cecile is in haar rol meer naar buiten gericht en op de langere termijn. Mijn kracht ligt echt in het operationele. Ik ben de olie in de motor van het ontwikkelteam en de samenwerking met onze partners bij SSC-ICT.”

”De urgentie van dit programma is hoog, wat het uitdagend maakt en heel dynamisch. Het maatschappelijke randje vind ik ook mooi, de subsidies helpen initiatieven in Nederland verder.”

Hoe gaan jullie te werk?

Cecile: “Ik geloof niet in ‘big bangs’ waarbij heel lang aan iets wordt gebouwd dat van de een op de andere dag in gebruik moet worden genomen. In plaats daarvan werken we stapsgewijs. We zijn gestart met een eerste versie met nog weinig functies, genoeg om een eenvoudige regeling te kunnen ondersteunen. Met iedere nieuwe versie komen er meer functies en meer subsidieregelingen bij. Zo kun je zien of en hoe het werkt en de ontwikkeling daarop aanpassen. Zo bouw je het product op, tot er iets staat dat werkt en waar zo veel mogelijk gebruikers blij mee zijn.”

En hoe gaat dat in tijden van corona?

Cecile: “De stapsgewijze aanpak is niet anders sinds de corona-uitbraak, al loopt een aantal dingen natuurlijk wel wat anders dan gepland. Voor VWS en DUS-I zijn het hele drukke tijden en dat merken we zeker.” Martijn: “De dagelijkse stand-up doen we nu met een videocall en het sprintboard hebben we online in Jira staan. Het kost soms iets meer energie om een vergadering te organiseren of alle contacten goed te onderhouden. Je mist toch de chemie van een fysieke ontmoeting. Maar ik moet zeggen dat iedereen er erg goed mee omgaat en dat de ontwikkeling van nieuwe versies gestaag door loopt.”

Cecile van den Brandt en Martijn Dorlas

Hoe bevalt het werken voor DUS-I?

Cecile: “Heel goed! Er werken hier veel betrokken mensen, dat is heel leuk om te zien en fijn om met hen te werken. Zowel op het vlak van zorg als onderwijs. Bij DUS-I als uitvoeringsorganisatie voel je veel energie en noodzaak. De urgentie is hoog, wat het uitdagend maakt en heel dynamisch. Persoonlijk vind ik het maatschappelijke randje ook mooi, de subsidies helpen initiatieven in Nederland verder.” Martijn: “Dat kan ik alleen maar beamen. Ik kom hier mensen tegen die hier heel bewust zijn gaan werken omdat ze bepaalde regelingen en subsidies van OCW en VWS écht belangrijk vinden. Dat vind ik mooi aan werken bij de overheid in het algemeen, en bij I-Interim Rijk in het bijzonder. Je komt op veel verschillende plekken die allemaal op hun eigen manier uniek zijn en waar interessante dingen gebeuren. Dat is enorm inspirerend.”