Standaard Platform Rijksoverheid: meer efficiëntie en hogere kwaliteit

Binnen de Rijksoverheid worden regelmatig nieuwe websites, apps, portalen en andere digitale oplossingen gelanceerd. Iedere digitale oplossing moet voldoen aan tal van eisen en moet op een toekomstbestendige manier zijn opgebouwd. Om dit proces makkelijker en betrouwbaarder te maken, is bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en met inbreng van verschillende medewerkers van I-Interim Rijk (IIR) het Standaard Platform ontwikkeld. Programmadirecteur Bert Wezenberg en Lead/Enterprise Architect Juan Guillen Scholten speelden namens I-Interim Rijk een cruciale rol in de ontwikkeling en oplevering. Ze kijken met trots terug nu het programma inmiddels is afgerond en door Logius in beheer is genomen.

Zorgen wegnemen

Bert: ‘Het Standaard Platform is een voorziening waaraan rijksorganisaties hun nieuwe digitale middelen kunnen koppelen. Dit platform zorgt dat die middelen voldoen aan alle eisen die de overheid stelt aan haar websites, apps, platforms, portalen, et cetera.  Via het Standaard Platform is alles al ingericht, van cloud en database tot aan de wachtwoordtechniek en toegang tot basisregistraties, zodat er een hoop zorgen en extra werk wordt weggenomen.’ Juan vult aan: ‘Ik gebruik zelf graag de analogie van een nieuwe auto: het Standaard Platform vormt de basis, voorzien van alle techniek en veiligheid die je daarbij kunt verwachten. De gebruiker kan zelf een mooie autoradio inbouwen en de kleur van de lak bepalen, maar hoeft het wiel dus niet letterlijk opnieuw uit te vinden. Op die manier kun je standaard hoge kwaliteit garanderen.’

Rijksbrede toepassing

Bert: ‘In 2013 startte de opbouw van het Standaard Platform. De eerste release was in 2015 en inmiddels hebben we een prachtig platform dat aan de laatste eisen voldoet. Ik ben er sinds eind 2015 bij betrokken met als opdracht om de dienstverlening in te richten, en om klanten, oftewel overheidsorganisaties, op het platform aan te sluiten en daarnaast het platform up-to-date te houden. Per 1 juli van dit jaar is een grote mijlpaal bereikt met het overdragen van het eigenaarschap aan Logius, bij Binnenlandse Zaken dus. Een logische stap, want het Standaard Platform is een product dat rijksbreed wordt gebruikt. Dat was het eerst niet, dat is in de loop van de tijd gegroeid. In eerste instantie was het Standaard Platform bedoeld voor de digitale middelen rondom de nieuwe Omgevingswet. Maar omdat die wet een aantal keer werd uitgesteld, stond het Platform te verstoffen en dat was zonde. Na overleg met de toenmalige CIO van IenW is toen besloten om het breder in te steken en het platform rijksbreed beschikbaar te stellen.’

Bert Wezenberg en Juan Guillen Scholten
Bert Wezenberg (links) en Juan Guillen Scholten

Juan: ‘Er is sindsdien twee keer een technologie-switch gemaakt om met de tijd mee te gaan. We kijken daarbij veel naar de markt en leren van de beste ontwikkelingen. Ook werken we op technologisch vlak samen met overheidspartijen zoals Rijkswaterstaat en het Quattro team van ODC-Noord.’

Werkwijze

Juan: ‘Ik ben in 2018 in het programma gestapt als Lead/Enterprise Architect. Op technisch gebied bepaal ik de visie en strategie en ik stippel een plan uit. Welke technieken gaan we gebruiken? Op welke wijze gaan we ontwikkelen? Als ik ons werk zou moeten samenvatten dan komt het neer op: de wensen van klanten goed meenemen, de beveiliging op orde houden, voldoen aan alle standaarden en ondertussen technologisch innoveren. Binnen het Rijk lopen we voorop in zowel techniek, door te werken met de innoverende containertechnologie Kubernetes, als in onze methodiek, met de toepassing van het Agile SAFe-model.' Bert: ‘We werkten binnen het programma met verschillende ontwikkelteams, op een gegeven moment met vijf teams tegelijkertijd. Dan is het prettig om een werkwijze te hebben die overzichtelijk is en de energie hoog houdt. Met SAFe kan dat, door het zetten van kleine, haalbare stappen, die na ontwikkeling direct in productie gaan.’

‘Het Standaard Platform zou de nieuwe standaard kunnen en moeten zijn, zodat we nóg constructiever en breder kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Dat is natuurlijk ook de IIR-gedachte.’

Trots

Bert: ‘Wat ik heel mooi vind aan het Standaard Platform, is dat het zo breed toepasbaar is binnen de overheid en écht een verschil kan maken om door standaardisatie als overheid sneller en goedkoper tot optimale oplossingen te komen. Dit zou voor meer organisaties de nieuwe standaard kunnen en moeten zijn, zodat we nóg constructiever en breder kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Dat is natuurlijk ook de IIR-gedachte en ik ben dan ook trots dat ik daaraan heb mogen bijdragen.’ Juan: ‘Ik voel hetzelfde. Technologie op dit niveau neerzetten die herbruikbaar is voor andere overheden, vervult me zeker met trots. We hebben de afgelopen jaren met een fijne groep professionals mogen werken aan een prachtig, toekomstbestendig platform en dragen het nu met een gerust hart over aan Logius als beheerorganisatie. Volgens mij een prachtig voorbeeld van de meerwaarde van I-Interim Rijk!’