I-Interim Rijk en Sociale Zaken werken verder aan ‘I aan de voorkant van beleid’

Deze week ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en I-Interim Rijk een nieuw samenwerkingsconvenant. De afspraken zijn een vervolg op het convenant dat vorig jaar werd ondertekend en al tot mooie resultaten heeft geleid.

De ondertekening vond digitaal plaats, via een online meeting met CIO SZW Nienke Weegink en directeur Sociaal Domein van I-Interim Rijk Robert Pijl. Laatstgenoemde: ‘In het convenant bevestigen wij wat we in de praktijk al doen, namelijk slim samenwerken op de beleidsopgaves van SZW. Vorig jaar zetten we met het eerste convenant een mooie beginstap, en dit is een mooi vervolg daarop.’

Robert Pijl en Nienke Weegink
Robert Pijl en Nienke Weegink

Nienke Weegink is blij met de samenwerking: ‘Als SZW maken we met regelmaat gebruik van het vakmanschap van I-Interim Rijk. Dit beperkte zich in het verleden doorgaans tot afgebakende opdrachten en programma’s. We zien echter ook de noodzaak om een bredere en structurele samenwerking met IIR op te bouwen. In het convenant dat wij vorig jaar afsloten hebben we daarom bijvoorbeeld vastgelegd dat we kennis delen rondom het thema “I aan de voorkant van beleid”. Hierdoor kunnen we de inzichten uitwisselen met IIR, zoeken naar kruisbestuiving en het helpt IIR om nog beter te doorgronden wat er speelt bij SZW. En in dit convenant spreken wij uit dat wij hiermee doorgaan’, aldus Weegink.

Carsten Herstel, Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW, sluit zich aan bij de woorden van Weegink: ‘Bij SZW maken we voor verschillende programma’s gebruik van de dienstverlening van I-Interim Rijk. Mijn ervaring is dat de adviseurs en managers van IIR professionaliteit inbrengen, de samenhang tussen programma’s zien en de bedoeling centraal stellen.’

Robert Pijl is enthousiast over de samenwerking en onderstreept het belang hiervan: ‘Dit convenant raakt het hart van onze missie als I-Interim Rijk: als deskundige rijkscollega’s bijdragen aan het succesvol realiseren van I-ambities. Het onderwerp “I aan de voorkant van beleid” staat al langer hoog op onze agenda. Als je aan het begin van het beleidsproces goed rekening houdt met I, zal de realisatie van het beleid succesvoller zijn. Mooi dat het belang ervan recent is  bevestigd in de nieuwe I-Strategie Rijk, waarin dit thema één is. Via dienstverlening en samenwerking hebben wij inmiddels mooie resultaten bereikt. SZW is hierbij een belangrijke partner. Onze I-professionals zijn niet alleen betrokken bij het realiseren van belangrijke SZW-beleidsprogramma’s, maar wij trekken ook nauw op met de beleidsverantwoordelijken en de CIO in de uitwisseling van kennis en ervaringen. Ik ben blij dat wij onze samenwerking via dit convenant nog eens hardop bevestigen, dat geeft veel vertrouwen en energie!’.