Samenwerking I-Ecosysteem en ADR: bijdragen aan een beter functionerende Rijksoverheid

Op donderdag 3 december ondertekenden de directeuren van Auditdienst Rijk (ADR) en het zogeheten UBR I-Ecosysteem (een samenwerking tussen onder andere I-Interim Rijk, Rijks ICT Gilde en het Rijks I-Traineeship) een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst bekrachtigt de samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en mobiliteit. Het tekenmoment was onderdeel van een gezamenlijke online kennissessie over cloud security.

Namens het UBR I-Ecosysteem ondertekende directeur Richard Vielvoije de overeenkomst, aan de zijde van de ADR was dat algemeen directeur Adrie Kerkvliet. De overeenkomst werd na ondertekening bekrachtigd met een vrolijke elleboog-groet (zie foto). Beiden kijken enorm uit naar de nieuwe samenwerking. Richard: ‘Ik vind het een hele mooie samenwerking die we met elkaar door gaan zetten. Het is ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk kennis ontwikkelen en doorgeven aan onze collega’s.’ Adrie sluit zich daarbij aan en voegt toe: ‘Vroeger was kennis macht, maar tegenwoordig is macht het delen van kennis met elkaar.’

Richard Vielvoije en Adrie Kerkvliet

Vergelijkbare missies

Eén van de stuwers achter de samenwerking en de overeenkomst is Robert Pijl, domeindirecteur bij I-Interim Rijk en voormalig Auditmanager bij de ADR. Robert: ‘Ik ben enorm blij dat wij onze samenwerking via deze overeenkomst nog eens hardop bekrachtigd hebben. Bij mijn overstap van ADR naar IIR vond ik het niet meer dan logisch om te investeren in meer samenwerking. Wij werken namelijk als ADR, I-Interim Rijk, Rijks ICT Gilde en Rijks I-Traineeship allemaal rijksbreed, met hoogwaardige I-professionals. Onze missies zijn vergelijkbaar: als rijkscollega’s bijdragen aan een nog beter functionerende Rijksoverheid.’

Elkaar versterken

Die investering in elkaar heeft geleid tot een mooie praktische samenwerking, legt Robert uit: ‘Wij weten elkaar op inhoud goed te vinden. Dit gebeurt enerzijds door op belangrijke I-onderwerpen kennis te delen en gezamenlijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via kennissessies, workshops, trainingen en opleidingen. Hierbij versterken wij elkaar vanuit onze verschillende rollen. De kennissessie over cloud security is hiervan een goed voorbeeld. Maar ook op bijvoorbeeld data, AI en cyber trekken wij gezamenlijk op. Een andere vorm van samenwerking is op het gebied van mobiliteit. Door het uitwisselen van goede professionals en onderling doorverwijzen van kandidaten kunnen wij loopbaan- en ontwikkelperspectief bieden. Hierdoor dragen wij bij aan behoud en versterking van I-talent binnen de Rijksoverheid. Ik zie uit naar de verdere groei van onze samenwerking.’