IIR Vitaal: ‘Handvatten bieden om vitaal te werken’

Toen I-Interim Rijk (IIR) eind 2020 vier vitaliteitsmetingen deed onder haar medewerkers, bleek de uitslag redelijk zorgwekkend. Deze wekelijkse metingen, waarin onder meer de vraag ‘Hoe voel jij je vandaag?’ werd gesteld, wezen uit dat 50% van de deelnemers gestrest of ontevreden bleek te zijn. Hoewel dit percentage ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde, moest deze zorg wel worden aangepakt. In het nieuwe jaar werd IIR Vitaal geboren: wekelijkse bijeenkomsten om met elkaar als collega’s in contact te blijven en elkaar uit te dagen gezond te werken. Corien Brouwer, talentmanager bij IIR en trekker van IIR Vitaal, vertelt over het ontstaan van IIR Vitaal en hoe dit verder uitgebouwd kan worden.

Al voor de coronacrisis waren vitaliteit en mentale gezondheid onderwerpen waar IIR zich intensief mee bezighield. Zo waren er al regelmatig zogenoemde health-checks en werden er tips en tricks voor gezond werken aangereikt in de vorm van een vitaliteitstoolbox. Maar toen iedereen vanaf maart 2020 thuis ging werken, bleken deze handreikingen alleen niet voldoende. Corien: 'Door het thuiswerken veranderden de locatie en situatie van het werk wel, maar de werkzaamheden en werkwijzen gingen door "zoals op kantoor". Toen we na de zomer door hadden dat we wel langer thuis kwamen te zitten, besloten we met de staf om vitaliteit meer centraal te stellen. Zo kwamen we op het pad van 2DAYSMOOD terecht, die vitaliteitsmetingen uitvoert. Eind 2020 hebben we vier metingen gedaan onder onze collega’s en hieruit kwam dat 50% aangaf gestrest of ontevreden te zijn. Weliswaar niet hoger dan het landelijke gemiddelde, maar wel veel hoger dan wenselijk is. Om de vitaliteit omhoog te krijgen en gelegenheid tot praten te bieden, werd IIR Vitaal in het leven geroepen.'

Corien Brouwer

Wekelijkse sessies

Tijdens de eerste IIR Vitaal-bijeenkomst op 7 januari vertelden vier collega’s, inclusief directeur Richard Vielvoije, wat de coronacrisis persoonlijk met hen doet. Corien: 'Ze vertelden hun kwetsbaar krachtige verhalen over eenzaamheid, schuldgevoelens, scheve werk-privébalans en het zoeken naar energie. Daarna gingen we in groepen van vier uiteen en was er ruimte om je eigen verhaal te delen. Over de opzet kregen we veel positieve geluiden en nu organiseren we wekelijks IIR Vitaal-bijeenkomsten op verschillende dagen en tijden, om iedereen de kans te bieden deel te nemen. We hebben eenzelfde opzet aangehouden als de eerste sessie: we starten met een aantal vragen over hoe je je voelt. Vervolgens gaan we in kleine groepen het gesprek aan rondom thema’s als vitaliteit en thuiswerken en ik geef de groepjes een vraag mee als gespreksonderwerp. Tijdens deze groepsgesprekken kunnen de collega’s hun ei kwijt en zo houden we met elkaar een vinger aan de pols. We wisselen regelmatig thuiswerktips uit en leren van elkaar. Iedere week zijn er ongeveer 25 collega’s aanwezig en dit is vaak een wisselende groep. We merken duidelijk dat het een behoefte vervult.'

Verder uitbouwen

Tijdens de eerste bijeenkomst werd een praatplaat WerkenLevenCorona gedeeld. De plaat staat vol tips om goed voor jezelf te blijven zorgen in deze thuiswerk-tijden. Corien: 'Onze collega’s zitten overal binnen de Rijksoverheid op opdracht. We merken mede daardoor dat de praatplaat wordt overgenomen door andere ministeries. Dat is leuk om te zien.' IIR Vitaal verder uitbouwen is wat Corien hoopt te doen door wekelijks een thema te kiezen, een nieuwsbrief te versturen en workshops en trainingen aan te bieden. 'Als we in een wekelijks stramien komen, hoop ik dat de betrokkenheid hoger ligt en dat we meer collega’s kunnen helpen.'

'Het kan echt opluchten om eens uit te spreken dat het niet altijd even lekker loopt'

De wekelijkse vitaliteitsbijeenkomsten zijn in beginsel voor I-Interim Rijk, maar daar blijft het niet bij als het aan Corien ligt: 'Het zou mooi zijn als dit grootser wordt opgepakt binnen UBR. Dan doel ik niet op UBR-brede vitaliteitsbijeenkomsten, maar bijeenkomsten per UBR-merk. Ik ben van mening dat dit het beste werkt als je het klein houdt. Je deelt je verhaal namelijk makkelijker in kleine groepen en met mensen die in hetzelfde schuitje zitten.'

Zelf in de hand

De IIR Vitaal-bijeenkomsten zijn deels geïnitieerd vanuit de gedachte dat collega’s elkaar – net als op kantoor – ook prima mogen spreken over niet-inhoudelijke onderwerpen. Corien: 'Nu we allemaal thuis zitten, doen we dat te weinig en dat weegt mee in werkgeluk en vitaliteit. Het kan echt opluchten om eens uit te spreken dat het niet altijd even lekker loopt. Met deze bijeenkomsten leveren wij natuurlijk maar een kleine bijdrage aan de vitaliteit van onze collega’s, want alleen jijzelf kan die balans zoeken en verandering brengen. Hoewel de praatplaat ongetwijfeld zal helpen vanwege de tips en ideeën, ben jijzelf uiteindelijk de enige die beweging kan maken. Dus wandel een keer een rondje tussen de afspraken door. Klap om 17:00 uur echt die laptop eens dicht. Kort je Webex-overleggen van 1 uur eens in tot 50 minuten, zodat je die 10 minuten even weg kunt van je scherm. Je hebt het écht zelf in de hand. Maar we hopen met IIR Vitaal wel handvatten te bieden.'