Inclusiviteit:

Een baan vinden is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet als je een psychische of fysieke arbeidsbeperking hebt. Het Rijk wil een inclusieve werkgever zijn. Wij ondersteunen deze ambitie door advies, voorlichting en begeleiding en ondersteunen werkgevers bij het Rijk die voortvarend aan de slag willen gaan met de invulling van de banenafspraak.

header inclusiviteit