06 april College Autisme: van beperking naar talent

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Zet in mijn agenda

Onder de medewerkers Banenafspraak bevinden zich ook veel mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In de Week van het Autisme besteden wij uiteraard ook heel graag aandacht aan dit onderwerp. Binnen het autisme spectrum zien we veel verschillende beperkingen, die overigens lang niet altijd een beperking zijn maar met enige regelmaat ook zelfs een talent, mits je als leidinggevende of als collega maar weet hoe je hier het beste mee om kan gaan. In dit korte college geven we hiertoe een eerste aanzet, bij meer behoefte aan ondersteuning praten we uiteraard graag op een later tijdstip verder.

Inhoud van het college

Vragen die spelen kunnen zijn:

  • Welke soorten en voorbeelden van autisme zijn er?
  • Hoe zetten we deze talenten optimaal in?
  • Wat is er nodig aan begeleiding?

Voor wie en door wie

Het college is specifiek voor HR-adviseurs, leidinggevenden en medewerkers die streven naar een inclusieve en diverse organisatie en talenten in hun team van medewerkers Banenafspraak optimaal willen benutten.

De training wordt verzorgd door professionele trainers en adviseurs die werkzaam zijn bij UBR/team Diversiteit & Inclusie. Zij zijn specialist op het gebied van HR, recruitment en vraagstukken over inclusief denken en werken én diversiteit op de werkvloer.

Kosten

Dit college valt onder de Rijksbrede activiteiten die wij als team D&I verlenen. Aan dit college zijn daarom geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je aan via ons e-mailadres D&I@rijksoverheid.nl o.v.v. naam, e-mailadres en functie, uiterlijk drie werkdagen, voor de start van het college.

Meer informatie

Mail ons via D&I@rijksoverheid.nl voor meer informatie.