17 mei Verdiepingscollege Genderdiversiteit en Inclusie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Zet in mijn agenda

Een van de aspecten van diversiteit is gender. In dit college krijg je een introductie in gender, sekse en genderdiversiteit. We zoomen in op ‘traditionele’ m/v rollen en de brede scala aan genderidentiteiten. Hoe verhoudt zich wat je vanuit huis hebt geleerd met de ontwikkelingen in de maatschappij? Word jij hier nieuwsgierig van? Meld je aan voor dit college!

Inhoud van het college

  • Hoe definieer je sekse, gender en genderidentiteit?
  • Hoe zit het met stereotype rolpatronen, mogen er meer opties zijn dan alleen m/v?
  • Het brede scala aan genderdiversiteit.
  • Uitleg van de genderkoek.
  • Quiz en groepsgesprek naar aanleiding van stellingen over gender.

Voor wie en door wie

Voor Rijksmedewerkers met interesse in D&I onderwerpen, die daar meer over willen leren of al met dit thema te maken hebben vanuit hun functie. 

Dit college wordt verzorgd door professionele trainers die werkzaam zijn bij UBR/team Diversiteit & Inclusie. Zij zijn specialist op het gebied van HR, recruitment en vraagstukken over inclusief denken en werken én diversiteit op de werkvloer.

Kosten

Dit college valt onder de Rijksbrede activiteiten die wij als team D&I verlenen. Aan dit college zijn daarom geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je aan via ons e-mailadres D&I@rijksoverheid.nl o.v.v. naam, e-mailadres en functie, uiterlijk drie werkdagen, voor de start van het college.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met D&I@rijksoverheid.nl.