04 oktober Proeverij Inclusief werven en selecteren

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Als je iemand ontmoet die je nog niet kent, heb je vaak direct een oordeel. Er zijn maar een paar seconden nodig om dat oordeel te vormen. Maar wat zegt dit over de ander? Jouw oordeel wordt voornamelijk gevormd door je opvoeding, je omgeving en je opleiding. Wat betekent dit voor het maken van keuzes binnen het wervings- en selectieproces binnen de Rijksoverheid? Om zo objectief mogelijk te leren werven en selecteren zijn trainingen ontwikkeld.

In deze proeverij laten we je kort kennismaken met inclusief werven en selecteren. Je maakt kennis met je eigen vooroordelen en wordt aangezet tot reflectie op je eigen inclusieve handelen in wervings- en selectieprocedures. Smaakt dit naar meer? We informeren je over de opzet en inhoud van de vervolgtraining en je ontvangt praktische informatie. We maken er een leerzame en inspirerende sessie van! Let op: de training is beschikbaar voor alle rijks medewerkers met uitzondering van de departementen van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, de Belastingdienst en de Hoge colleges van Staat (met uitzondering van de Tweede Kamer).

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de proeverij? Stuur een mail naar inclusieveoverheid@leeuwendaal.nl. Je ontvangt daarna de Webex-link.