10 november College Jobcarving en functiecreatie voor Banenafspraak-medewerkers

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Webex

Bij jobcarving splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. Het team wordt hierdoor efficiënter ingezet. Bij functiecreatie wordt een organisatie of heel werkproces doorgelicht. Hierdoor ontstaan nieuwe werkplekken die kunnen worden opgepakt door medewerkers van de Banenafspraak. In dit college nemen wij je mee in beide begrippen en wat het toepassen ervan betekent voor je organisatie.

Inhoud van het college

  • Uitleg over de begrippen jobcarving en functiecreatie.
  • Wat zijn de kansen en de voordelen van deze methodes en hoe kun jij deze benutten?
  • Praktijkvoorbeelden en het bespreken van casussen vanuit de praktijk.
  • Oefenen; inzoomen op vacatures en functiebeschrijvingen vanuit de praktijk. Hoe leer jij deze lezen?

Voor wie en door wie

Voor HR-adviseurs en leidinggevenden die zich op de werkvloer bezighouden met het creëren van banen voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Ook kan het gaan om taken binnen een organisatieonderdeel, die evengoed door een medewerker Banenafspraak kunnen worden uitgevoerd.

Dit college wordt verzorgd door professionele trainers die werkzaam zijn bij UBR/team Diversiteit & Inclusie. Zij zijn specialist op het gebied van HR, recruitment en vraagstukken over inclusief denken en werken én diversiteit op de werkvloer.

Kosten

Dit college valt onder de Rijksbrede activiteiten die wij als team D&I verlenen. Aan dit college zijn daarom geen kosten verbonden.

Aanmelden

Schrijf je hier in, uiterlijk drie dagen voor de start. Voor vragen kun je contact opnemen met D&I@rijksoverheid.nl

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met D&I@rijksoverheid.nl.