Jobcoaching medewerkers met een arbeidsbeperking

Komt er een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst? Een interne of externe jobcoach kan hem/haar coachen en ondersteunen op het gebied van werkgerelateerde onderwerpen en ontwikkelvragen. Tevens kan een jobcoach de werkgever helpen met specifieke vraagstukken.

Jobcoach vs werkplekbegeleider

Een jobcoach heeft een andere rol dan een werkplekbegeleider. De collega die als werkplekbegeleider wordt aangewezen is vraagbaak en direct aanspreekpunt op de werkvloer. Hij/zij begeleidt de medewerker met een arbeidsbeperking in zijn/haar werkzaamheden. Een jobcoach kan ook de werkplekbegeleider en/of een leidinggevende ondersteunen.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach kan:

 • aanwezig zijn bij overleggen voordat de medewerker start of als er eerst een proefplaatsing is;
 • de medewerker met een arbeidsbeperking helpen bij het inwerken en coachen;
 • meedenken welke voorzieningen op de werkvloer nodig zijn om het werkklimaat voor de medewerker met de arbeidsbeperking optimaal mogelijk te maken;
 • de betrokken leidinggevende, de werkplekbegeleider en collega’s adviseren;
 • helpen om je rol als leidinggevende goed in te vullen en je daarbij coachen;
 • een ontwikkelplan met de medewerker met een arbeidsbeperking opstellen en focussen op ontwikkeling en scholing. Dit kan bij instroom en ook gedurende de loopbaan;
 • de balans werk en privé in de gaten houden van de medewerker met een arbeidsbeperking.

Interne en externe jobcoach

Een medewerker met een arbeidsbeperking kan ondersteuning krijgen door een interne jobcoach, in dienst van de Rijksoverheid, of een externe jobcoach via bijvoorbeeld UWV. De rol van een externe jobcoach is breder dan die van een interne jobcoach. De medewerker start vaak met een externe jobcoach, al voordat hij/zij een baan heeft. Als werkgever kun je een jobcoach inschakelen als er bij de start geen externe jobcoach is.

De externe jobcoach:

 • besteedt aandacht aan werknemersvaardigheden gericht op privé en gezondheid (beperking, arbeidsplek, arbeidsorganisatie);
 • wordt aangewezen en betaald door het UWV; meestal voor een bepaalde tijd (tussen de 6 maanden en 2 jaar).

Een interne jobcoach is een coach die:

 • binnen de Rijksoverheid werkt;
 • zich richt op de medewerker met een arbeidsbeperking en zijn/haar werkzaamheden binnen de Rijksoverheid.

Zelf een jobcoach regelen

Als werkgever kun je een jobcoach regelen als er geen jobcoach is toegewezen. Die mogelijkheid is er ook als het traject met de externe jobcoach is afgerond en de voortzetting van (job)coaching nog gewenst is. Neem contact op met de afdeling HR die je verder kan informeren.

Advies nodig?

Neem hiervoor contact op met Team Diversiteit & Inclusie, voor begeleiding en ondersteuning bij in-, door- en uitstroom van een medewerker met een arbeidsbeperking. Bij een plaatsing van een medewerker ondersteunt Team Diversiteit & Inclusie in de beginperiode ook met jobcoaching. Aansluitend kan de organisatie gebruik maken van onderstaande mogelijkheden. Team Diversiteit & Inclusie adviseert over de verdere inzet van een (job)coach.

Vind een jobcoach binnen de Rijksoverheid

 • InterCoach; voor minder intensieve trajecten binnen de Rijksoverheid. InterCoach beschikt over een overheidsnetwerk van meer dan 370 coaches die werkzaam zijn bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Je zet een InterCoach-coach in omdat er geen vaste jobcoach (meer) is toegewezen en je vindt dat een medewerker met een arbeidsbeperking erbij gebaat is. Er zijn coaches die opgeleid zijn om medewerkers met een arbeidsbeperking te begeleiden. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 12 gesprekken (per jaar). Kosten zijn 1299 euro. Aanmelding gaat via InterCoach. Vermeld in de aanvraag dat het gaat om een jobcoach.

Vind een externe jobcoach

 • Noloc; is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en kent 3 keurmerken voor jobcoaches die een beroepserkenning behalen. Noloc vindt het belangrijk dat jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert zij beroepserkenning. Kijk op de Noloc-site en vindt een erkende jobcoach bij je in de buurt.
 • UWV; heeft een lijst beschikbaar met door hen erkende jobcoachorganisaties. Je kunt deze gebruiken om een geschikte organisatie in de buurt te vinden.

Vergoeding jobcoaching via UWV

Heeft je organisatie zelf jobcoaches in dienst? Bij het UWV vraag je voor de inzet van de jobcoach een vergoeding aan. UWV versterkt subsidie voor de duur van maximaal 3 jaar. Na deze periode kan er behoefte aan jobcoaching blijven bestaan. Wanneer een medewerker met een arbeidsbeperking dezelfde werkzaamheden blijft uitvoeren, is het mogelijk om opnieuw subsidie aan te vragen. Dit geldt ook wanneer hij/zij een overstap maakt naar een nieuwe functie of als door gewijzigde omstandigheden (opnieuw) coaching noodzakelijk is. Het UWV beoordeelt elke aanvraag.