Loopbaanbegeleiding medewerkers met een arbeidsbeperking

We begeleiden medewerkers met een arbeidsbeperking bij een volgende loopbaanstap, zowel bij een aflopend contract als bij vrijwillige mobiliteit. De loopbaanbegeleiding stemmen we af op de situatie van de medewerker met een arbeidsbeperking.

Wij hebben de specifieke kennis en ervaring om medewerkers met een arbeidsbeperking naar ander werk te begeleiden, eventueel in samenwerking met de jobcoach. Daarbij zetten we een uitgebreid netwerk in bij het zoeken naar een geschikte baan. Als het gewenst is, zitten we bij sollicitatiegesprekken om de medewerker te begeleiden.

Bij het zoeken naar een nieuwe baan verschilt de ondersteuningsvraag per medewerker. Het kan gaan om intensieve trajecten van een aantal maanden tot kortere trajecten. Een traject kan bestaan uit diverse onderdelen, afhankelijk van de situatie. De belangrijkste onderdelen die voorkomen zijn:

  • inzicht in de mogelijkheden en kwaliteiten krijgen;
  • opstellen van een persoons- en zoekprofiel;
  • hulp bij netwerken en solliciteren;
  • en bemiddeling naar werk.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen. Dat doe je door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met D&I@rijksoverheid.nl.

Aanvraagformulier

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van UBR Personeel.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor functiecreatie en jobcarving. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van de functiecreatie of jobcarving worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *