Functiecreatie en jobcarving

Medewerkers met een arbeidsbeperking verdienen een kans bij het Rijk. Dat is ook zo vastgelegd in het Sociaal Akkoord 2013. Functiecreatie en jobcarving zijn mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Wij kunnen je hierbij adviseren en begeleiden.

Functiecreatie

Functiecreatie betekent het anders inrichten van processen en het afsplitsen van taken. In een adviesgesprek kijken we hoe eenvoudige taken zijn samen te voegen tot één of meerdere functies die geschikt zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Jobcarving

In een adviesgesprek over jobcarving bespreken we hoe (onderdelen van) bestaande functies door medewerkers met een arbeidsbeperking uitgevoerd kunnen worden. Eventueel uitgebreid met nieuwe taken. Wordt er personeel ingehuurd, zijn er taken die blijven liggen door gebrek aan tijd? Dit zijn geen optionele werkzaamheden, maar werk dat echt elke dag wordt uitgevoerd.
We adviseren HR-afdelingen hoe ze hierover met leidinggevenden in gesprek kunnen gaan of we sluiten aan bij die gesprekken. Ook kunnen wij op zoek gaan naar geschikte kandidaten.

Kosten

Functiecreatie en jobcarving vallen onder de voorfinanciering. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met ons hebben afgesloten, kunnen een offerte opvragen en zo gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Een aanvraag doe je door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met D&I@rijksoverheid.nl.

Aanvraagformulier

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van UBR Personeel.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor functiecreatie en jobcarving. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van de functiecreatie of jobcarving worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *