Mantel inhuur arbeidsparticipanten

Vanaf 1 juli 2017 is de Europese aanbesteding voor de inhuur van mensen met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister van kracht. Dit houdt in dat de sectoren Rijk en Defensie conform de nieuwe raamovereenkomsten mensen uit het doelgroepenregister inhuurt.

Waarom deze aanbesteding?

In 2016 is er gekeken naar mogelijkheden en knelpunten om ook door middel van inhuur invulling te geven aan (een deel van) de banenafspraak. Hierop heeft de ICOP besloten tot het starten van een Europese aanbesteding.

Voor wie zijn de raamovereenkomsten?

De aanbesteding is voor alle rijksonderdelen en Defensie.

Wat houden deze raamovereenkomsten in?

De raamovereenkomsten uit deze aanbesteding zijn er voor het Rijk en Defensie om laagdrempelig en flexibel invulling te geven aan de banenafspraak door arbeidsparticipanten in te huren.

Er zijn 2 percelen:

  1. Inhuur arbeidsparticipanten in de schaal Wettelijk minimum loon (Wml);
  2. Inhuur arbeidsparticipanten boven schaal 0 (inclusief Defensie).

Voor deze raamovereenkomsten is Nederland verdeeld in drie regio’s per perceel: West, Noord-Oost en Zuid.

Relevante informatie

  • De raamovereenkomsten is voorzien in optie om jobcoach af te nemen;
  • Inhuren kan via de Inhuurdesk;
  • Tactisch en strategisch contractmanagement is belegd bij UBR HIS;
  • Advisering vanuit Team Diversiteit & Inclusie over inzet van arbeidsparticipanten behoort tot de mogelijkheden.

Zie ook: