Procesadvies medewerkers met een arbeidsbeperking

We adviseren en geven aanvullende begeleiding aan leidinggevenden, HR-adviseurs en rijksorganisaties na het selecteren van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Het kan gaan om:

  • Het contract van de medewerker en de administratieve verwerking daarvan;
  • Financiële tegemoetkomingen;
  • Advies over (extra) begeleiding bij werken vanuit huis en communicatie daarbij;
  • Advies over aanpassingen van de (thuis)werkplek en andere mogelijke voorzieningen;
  • Advies over en begeleiding van de medewerker met een arbeidsbeperking, diens leidinggevende of de werkplekbegeleider;
  • Loopbaan- en talentontwikkeling;
  • Advies over en begeleiden van de mobiliteit van medewerkers met een arbeidsbeperking (doorstroom en uitstroom).
  • Ziekteverzuim (in verband met compensatie van de salariskosten en ter voorkoming van boetes vanuit UWV);
  • Begeleiding van de medewerker met een arbeidsbeperking, diens leidinggevende of de werkplekbegeleider als een plaatsing niet succesvol blijkt.

Rondetafelgesprek

Meld je aan voor een rondetafelgesprek als je van plan bent een medewerker met een arbeidsbeperking aan te nemen. Deze gesprekken houden we ook om aanvullende informatie te geven als je al iemand hebt aangenomen en je constateert dat daarvoor meer draagvlak nodig is.

Kosten

Procesadvies valt onder de voorfinanciering. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met ons hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruik maken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen. Dat doe je door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met D&I@rijksoverheid.nl.

Aanvraagformulier

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van UBR Personeel.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor functiecreatie en jobcarving. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van de functiecreatie of jobcarving worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *