Contact Inclusiviteit

We bieden advies, voorlichting en begeleiding op het gebied van diversie en inclusie. Wij richten ons op leidinggevenden, HR-adviseurs, werkbegeleiders en andere professionals binnen de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen die naar vermogen kan werken. Mensen uit de doelgroep banenafspraak hebben vaak een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Om deze groep te helpen, garandeert de rijksoverheid dat er in de periode 2014 tot 2024 een vastgesteld aantal banen wordt gerealiseerd voor mensen uit deze groep. Dit komt voort uit het Sociaal Akkoord 2013, waarin kabinet en sociale partners hierover een afspraak hebben gemaakt.

Wij geven samen met de rijksorganisaties uitvoering hieraan. We ondersteunen werkgevers bij het Rijk die voortvarend aan de slag willen gaan met de invulling van de banenafspraak. Voor vragen en wensen, mail je naar teaminclusief@rijksoverheid.nl.