2e Inclusief, Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

In de ‘2e Inclusief, Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk’ ligt de focus op de begeleiding en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het is een naslagwerk met handvatten en kennis om binnen je eigen organisatie de banenafspraak in te vullen, met als doel om dit duurzaam in te bedden. In deze Praktijkgids lees je verhalen van managers en professionals, en ook een achttal persoonlijke portretten van collega’s uit de doelgroep banenafspraak die een baan hebben gevonden.

In de eerste Praktijkgids ligt de focus op het plaatsen van medewerkers met een arbeidsbeperking.