Handreiking Corona en medewerkers uit de Banenafspraak

Voor medewerkers uit de Banenafspraak kan het extra moeilijk zijn om met de veranderde situatie als gevolg van de Coronacrisis om te gaan. Om deze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen is deze rijksbrede handreiking voor leidinggevenden opgesteld. Belangrijke bron voor dit document was het advies dat SZW opstelde voor haar managers en de handreiking die Binnenwerk voor hun teamleiders maakte.