Intervisie

We houden intervisie met betrokkenen die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden. In intervisie leert men van en met elkaar en deel je ervaringen. Wij begeleiden de intervisiebijeenkomsten met inhoudelijke kennis van deze doelgroep.

Voor wie?

Intervisie is er voor werkbegeleiders en leidinggevenden die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden.

Wat houdt intervisie in?

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen collega's. Onderwerp van gesprek is de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking en de daaraan gerelateerde problemen. Het proces wordt begeleid door een facilitator die het leerproces van de groep faciliteert. Het perspectief van intervisie is dat het de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van de begeleiding verbetert. Het is een vorm van doorgaand (praktijk)leren.

De meerwaarde van intervisie

In de intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties. Er wordt methodisch gewerkt. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een concrete oplossing voor de vraag die door een of meerdere deelnemers wordt ingebracht, maar helpen de deelnemers elkaar (en zichzelf) ook om om te gaan met een bepaalde situatie.

Vertrouwelijk

Wat tijdens intervisie wordt besproken blijft vertrouwelijk. In intervisie is het belangrijk dat je vrijuit kunt spreken. Je kunt er vanuit gaan dat wat je inbrengt, over een casus en/of over jezelf, binnen de muren blijft van de intervisiebijeenkomst.

Kosten

Intervisie valt onder de voorfinanciering. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met ons hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten- en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen. Dat doe je door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met D&I@rijksoverheid.nl.

Aanvraagformulier

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van UBR Personeel.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor functiecreatie en jobcarving. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van de functiecreatie of jobcarving worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *