Rondetafelgesprek

Een rondetafelgesprek richt zich op het vergroten van draagvlak over een inclusieve organisatie of specifiek de instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze gesprekken zijn met leidinggevenden, HR-professionals, teams en/of werkplekgeleiders. We praten over vooroordelen en stigma’s, de wijze waarop jouw organisatie hiermee om kan gaan en wat je eigen bijdrage of die van je team kan zijn.

Met een rondetafelgesprek bereid je jouw afdeling voor op de verdere groei naar een inclusieve organisatie of specifiek op de komst van iemand met een arbeidsbeperking. Een dialoogspel kan onderdeel zijn van het gesprek. Onze procesbegeleiders zijn getraind om met gebruik van het spel de dialoog aan te gaan.

Kosten

Het faciliteren van een rondetafelgesprek valt onder de voorfinanciering. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met ons hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruik maken van deze dienstverlening. De kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanmelden en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen. Dat doe je door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met D&I@rijksoverheid.nl.

rondetafelgesprek medewerkers met een arbeidsbeperking

Gegevens aanvrager

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor een rondetafelgesprek. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na een rondetafelgesprek worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *