Tweede groep statushouders start dit jaar bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In de zomer van 2017 nam het Ministerie van BZK het initiatief een ‘klasje’ statushouders om te scholen tot ICT'ers. Inmiddels hebben alle 6 deelnemers een baan binnen BZK gevonden. Voor de tweede groep is BZK nog op zoek naar nieuwe werkervaringsplekken en begeleiders.

statushouders

Pilot gewoon starten

BZK heeft zich ontwikkeld tot pionier. En doet dat vanuit verschillende doelen: mensen vinden voor moeilijk vervulbare ICT-functies, werkervaringsplekken scheppen die statushouders kansen op de arbeidsmarkt geven, en als BZK een extra maatschappelijke bijdrage leveren. Uit onderzoek blijkt ook dat een goede integratie begint bij het vinden van een baan. Onder de groep statushouders zijn er veel talenten, die een aanvulling op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Iets waar vaak overheen wordt gekeken. Vanuit de directie P&O is de pilot gestart door niet alle beren op de weg te benoemen, maar het gewoon te gaan doen. Samen met de organisatie Createment, die ervaring heeft mensen om te scholen tot ICT'er en de stichting Refugee Talent Hub, die ooit bedacht is door een groep CEO’s op het World Economic Forum. Met als doel onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen die mogen werken te koppelen aan werkgevers.

6 beste talenten

Bij BZK startten op 1 september 2018 6 Syrische mannen hun (om)scholingstraining tot ICT'er. Zij kwamen als de 6 beste talenten voor ICT uit een groep van 90 mannen en vrouwen met verschillende achtergronden door de selectie.

Na 2 maanden intensieve training begonnen de deelnemers november vorig jaar op hun werkervaringsplek. Bij BZK is 1 deelnemer in februari bij het Rijks ICT-Gilde (RIG) gestart. Een plek waar werk werd gecombineerd met scholing. Voor de specifieke werkplek zijn extra trainingen nodig geweest, maar ook voor de Nederlandse taal. Een interculturele training om elkaars culturele eigenaardigheden te leren kennen werd gedurende het jaar georganiseerd.

Voldoening en energie

Naast de werkplekbegeleiders, de directe collega’s op de werkvloer, hadden zij elders binnen BZK ook een buddy om ze kennis te laten maken met de wondere wereld van het Rijk en omstreken. Die samenwerking tussen P&O, buddy’s en werkplekbegeleiders werkte enorm goed en gaf iedereen voldoening en energie. Na een jaar hard werken stroomden 5 van de 6 in op hun werkplek, de zesde is in januari gestart bij SSC-ICT. Een leerzaam en succesvol traject.

Op zoek naar werkervaringsplekken

P&O wil met een tweede groep statushouders gaan starten. En is daarom nog op zoek naar nieuwe werkervaringsplekken. Dat mag ook geen IT-functie zijn. Heb je mogelijkheden om een deelnemer te begeleiden? Mail dan naar PostbusDiversiteitenInclusie@minbzk.nl. Ook als je buddy wil zijn of als je een andere vraag hebt kun je mailen naar PostbusDiversiteitenInclusie@minbzk.nl.