Brochure: een werknemer met een psychosegevoeligheid

In samenwerking met Disworks heeft Team Inclusief de brochure ‘Een werknemer met een psychosegevoeligheid’ ontwikkeld. De informatie in de brochure is bedoeld om de werkomgeving voor zowel de werknemer als de werkgever zo prettig mogelijk te maken.

Disworks 370x233

Praktische handreikingen

Disworks onderzoekt, ontwikkelt en implementeert beleid en uitvoering gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. In de brochure ‘Een werknemer met een psychosegevoeligheid’ staat psycho-educatie over psychosegevoeligheid en geeft praktische handreikingen. Ook zijn tips en aandachtspunten te lezen om de werkomgeving zowel voor de werknemer als de werkgever zo prettig mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel van de brochure is waarom medewerkers met deze functiebeperking juist gekwalificeerd kunnen zijn voor bepaalde openstaande vacatures.

Reeks van 14 brochures

De brochure is er een uit een reeks van 14 over werknemers met een specifieke beperking. Deze zijn ontwikkeld vanuit twee vragen van de kant van werkgevers. Enerzijds de vraag om concrete informatie over hun werknemer met een specifieke beperking. Anderzijds willen werkgevers weten waar ze rekening mee kunnen houden als ze een werknemer met een specifieke beperking aannemen. Voor de ontwikkeling van de brochures maakt Disworks gebruik van bestaande wetenschappelijke kennis, aangevuld met kennis uit de praktijk van alledag. Ook de kennis en ervaring met de doelgroep vanuit Team Inclusief is hierin meegenomen.

De overige brochures gaan over dwarslaesie, chronische ziekte, spierziekte, niet aangeboren hersenletsel, reuma, doofheid, slechthorendheid, blindheid, slechtziendheid, ADHD, autisme, dyslexie en een verstandelijke beperking. Deze kan je als PDF-bestand downloaden op werkenmeteenbeperking.nl. Deze link is ook terug te vinden op de kennisbank van UBR|Inclusiviteit.