Innovatieplan politie, Defensie, Douane en DJI wint Stimuleringspremie

Een beroep met een uniform vereist specifieke vaardigheden. Daarom werken de politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Douane samen op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Een groep afgevaardigden kwam met het innovatieplan ‘verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking’ en kregen op 25 mei jl. een stimuleringspremie ter waarde van € 5.000 uitgereikt.

Stimuleringspremie 370x233

Samenwerking op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

In september 2019 kregen de politie, Defensie, DJI en de Douane een oproep om met een vernieuwend idee te komen voor samenwerking met andere partners in het veiligheidsdomein op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Medewerkers kregen de gelegenheid tot 1 april ideeën aan te dragen. Voor de twee meest innovatieve plannen is een stimuleringspremie van ter waarde van € 5.000 beschikbaar gesteld door Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) en de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van het Rijk (A+O Fonds Rijk) en Defensie (ASD). De premie is bedoeld om het ingediende plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Inhoud plan

Jory de Groot (Politie), Ellen Dieperink (Defensie), Mirella Gelauf (Douane) en Kirsten den Heijer (DJI) kwamen met het innovatieplan ‘Verhoging van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking’. Op 25 mei werden zij in een videobijeenkomst verrast met de winst van de stimuleringspremie, waar Peter Reesink, Hoofddirecteur Personeel Defensie, de prijs virtueel uitreikte.

Jory: “Uitgangspunt in ons innovatieplan is dat we samen een community gaan vormen waarin we - eventueel ook nog met andere partners - trainingen, workshops en themadagen gaan (door)ontwikkelen die zijn gericht op duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die specifiek gericht zijn op het veiligheidsdomein. De inhoud van het plan wordt nu nog verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Uiteraard hangt hiermee samen dat onze organisaties meer gaan samenwerken en meer kennis gaan delen.”

Wil je meer weten over het innovatieplan, of heb je aanvullende ideeën, dan kan je contact opnemen met Jory via jory.de.groot@politie.nl of Kirsten den Heijer via k.den.heijer@dji.minjus.nl.