Diversiteit en Inclusie: een lastige opgave?

Er zijn nog altijd leidinggevenden binnen de Rijksoverheid die het lastig vinden om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Vaak is de oorzaak gelegen in hun onbekendheid met de materie. Het hoeft echter niet zwaar en gecompliceerd te zijn. Je kunt klein en praktisch beginnen.

Het RIVM heeft in korte tijd al flinke stappen gezet, samen met de experts van het Team D&I van UBR. Het geheim? Mensen inspireren en verbinden.

Yolande van Rede

Yolande van Rede, Afdelingshoofd Organisatie en Personeel van het RIVM, vertelt over het proces. ‘We wilden binnen het RIVM ons sterker gaan inzetten voor D&I, ook al is het bij ons vanwege de corona-crisis al ruim een jaar ontzettend druk. Eén van de uitgangspunten van het RIVM is: “Mensen maken het RIVM”. Het RIVM streeft ernaar een diverse en inclusieve werkgever te zijn. Het RIVM werkt in toenemende mate interdisciplinair, in nauw contact met de samenleving. Een divers en inclusief personeelsbestand is daarbij een groot voordeel, een organisatie waar professionals werken met uiteenlopende kwaliteiten, talenten, vaardigheden, eigenschappen en perspectieven. Via Liduine Frequin, manager Diversiteit & Inclusie, heb ik de hulp ingeroepen van de experts van Team D&I en toen is het balletje gaan rollen.’Yolande is heel positief over de opzet. ‘Ik wilde een laagdrempelige aanpak. Het Team D&I heeft een heel praktisch projectplan D&I voor ons opgesteld. We willen niets opleggen, maar mensen de ruimte geven en enthousiasmeren. We geven aandacht aan dit thema door middel van lezingen en kennissessies. En er is een intranetforum waarop onze werknemers met elkaar in gesprek gaan. Het is als een olievlek die zich langzaam uitbreidt. Er is inmiddels een ambassadeursgroep en we betrekken actief de Directieraad en de OR bij dit plan.’

Amella Dulovic

De projectleider van dit Diversiteit en Inclusietraject is Amella Dulovic. Haar kijk op dit proces: ‘Beleidsnotities zijn soms nodig, maar het geheim van ons succes zit hem vooral in het motiveren en verbinden van mensen op verschillende niveaus, door de hele organisatie heen. Je moet bij de mens beginnen en zorgen dat zij zich uitgenodigd voelen. Het is ook fijn, dat we een ondernemende en faciliterende opdrachtgever hebben, die ons hiervoor de ruimte biedt. Het samenwerken met de collega’s van Team D&I is erg prettig en effectief.’ Yolande van Rede vult aan: ‘Het is mooi om nu al de eerste resultaten te zien. We gebruiken een inclusiescan om te toetsen hoever we zijn gevorderd. De uitkomsten gaan we opnemen in onze toekomstvisie en meerjarenplannen.’

Tips

Hebben jullie tips voor overheidsdiensten die niet goed weten hoe te beginnen? Amella is heel stellig: ‘Als het alleen maar een moeten is, dan gaat het niet werken. Maar vind je het nodig, wil je wel werk maken van D&I, maar weet je niet hoe, dan staan wij paraat. We kunnen als Team D&I de opdrachtgever bijstaan met kennis en daadkracht. Samen met de opdrachtgever gaan wij zaadjes planten, water geven en mooie resultaten tot stand brengen! ’Yolande: ‘Ja, streven naar een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams, dat is voor ons geen ‘moetje’, het is een overtuiging die wij willen uitstralen. Het zorgt ervoor, dat we creatiever worden en tot betere oplossingen komen. Het is minder moeilijk dan het lijkt. Dus laat je niet weerhouden en ga aan de slag!’

Weten hoe Team D&I voor jou kan werken? Bezoek dan de website van UBR|Inclusiviteit.