Zomercolleges Diversiteit en Inclusie een groot succes

De Rijksoverheid heeft als strategisch focuspunt het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie. Team Diversiteit en Inclusie (team D&I) van UBR-P ondersteunt hierbij. Om de rijkscollega’s kennis te laten maken met het thema Diversiteit en Inclusie organiseerde Team D&I deze zomer een serie zomercolleges. Hierin kwamen thema’s zoals de 9 principes van D&I, de Banenafspraak en Incusief Communiceren aan de orde. De interesse voor het onderwerp Diversiteit en Inclusiviteit bleek erg groot. Vanwege de grote hoeveelheid inschrijvingen, bijna 1.000, kon het team D&I helaas niet iedereen verwelkomen. Daarom organiseren we in de Week van de Diversiteit (vanaf 5 oktober) een vervolg.

Met 11 trainers heeft Team D&I in een maand tijd, van 19 juli tot en met 20 augustus 2021, een serie van 31 colleges gegeven. De Zomercolleges bestonden uit basis- en verdiepingscolleges. Sommige colleges hadden veel deelnemers en waren gericht op kennisoverdracht. Andere colleges waren kleiner van opzet zodat er meer tijd was voor uitwisseling. Er waren colleges met als onderwerp het bredere begrip Diversiteit en Inclusie; met kennis over de inhoud van deze begrippen, wat je kunt doen op de werkvloer (hoe je kunt leren omgaan met verschillen in gender of religie) en welke tools je kunt inzetten om te zorgen dat medewerkers met uiteenlopende achtergronden zich welkom voelen. Daarnaast waren er colleges die specifiek gingen over de Banenafspraak.

Uit de evaluatie blijkt onder andere, dat veel collega's binnen de Rijksoverheid op zoek zijn naar kennis en tools om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan. De deelnemers aan de colleges vonden het prettig om geïnspireerd te worden en om concrete kennis en kaders aangereikt te krijgen, bijvoorbeeld over het D&I-beleid binnen de Rijksoverheid. Er was ook veel waardering voor de geboden ruimte om meningen te toetsen, ervaringen te delen en voorbeelden uit te diepen. De gemiddelde beoordeling van de zomercolleges was maar liefst een 8!

Diversiteit en inclusie vergt continu aandacht. Voor veel collega's en rijksonderdelen vormt het concreet invulling geven aan de Banenafspraak en ‘inclusiviteit’ een grote uitdaging. Daarom zullen wij tijdens de rijksbrede Week van de Diversiteit, die start op 5 oktober 2021, nogmaals een korte reeks colleges verzorgen. Je bent van harte welkom!

Wil je D&I advies en informatie, neem dan contact met op met team D&I via D&I@rijksoverheid.nl. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze website en onze nieuwsbrief.