Introverte en extraverte teamleden: wat kun je van elkaar leren?

‘Wees zichtbaarder, laat je horen’ of ‘Laat een ander ook eens aan het woord’. Wellicht heb je dit weleens te horen gekregen. Toch is dit niet heel makkelijk te veranderen. Dat komt omdat het meer is dan gedrag of een karaktereigenschap. Het verwerken van prikkels bij introversie en extraversie is daadwerkelijk anders. Als je de sterke punten beiden weet te waarderen en te benutten, heb je een gouden combinatie te pakken. Dat is pas écht inclusief!

Inhoud van het college

  • Kenmerken en sterke punten bij introverte en extraverte personen
  • Waar lopen ze tegenaan?
  • Verschil in hersenwerking
  • Inclusief samenwerken
  • Tips

Voor wie en door wie

Voor Rijksmedewerkers met interesse in D&I onderwerpen, die daar meer over willen leren of al met dit thema te maken hebben vanuit hun functie.


Dit college wordt verzorgd door professionele trainers die werkzaam zijn bij UBR/team Diversiteit & Inclusie. Zij zijn specialist op het gebied van HR, recruitment en vraagstukken over inclusief denken en werken én diversiteit op de werkvloer.

Data

Kosten

Dit college valt onder de Rijksbrede activiteiten die wij als team D&I verlenen. Aan dit college zijn daarom geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je aan via ons e-mailadres D&I@rijksoverheid.nl, o.v.v. naam, e-mailadres en functie, uiterlijk drie werkdagen, voor de start van het college.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met D&I@rijksoverheid.nl.