Training Leidinggeven aan een inclusieve organisatie

Tijdens deze online training van een dagdeel leer je de kenmerken van een inclusieve organisatie kennen en krijg je inzicht in het type leiderschap dat hierbij past. Er is aandacht voor bewustwording en reflectie op je eigen en gezamenlijk handelen op het gebied van leiderschap, invloed en de positie van leidinggevenden. Tot slot krijg je concrete handelingsperspectieven om op inclusieve wijze leiding te (kunnen) geven aan een team of een organisatie.

Voor wie?

Deze training is er voor strategisch en tactisch leidinggevenden die kennis en vaardigheden willen opdoen om op inclusieve wijze leiding te geven aan hun team.

Programma

Tijdens de training gaan we, op basis van (socratische) dialoog, in op de huidige en gewenste situatie binnen de eigen organisatie en het team. We bespiegelen jouw eigen rol en invloed op het op inclusieve wijze leidinggeven. Ook gaan we in op processen en systemen die je zelf (onbewust) in stand houdt, voorbeeldgedrag dat je kunt vertonen en het effect van de eigen identiteit en rol als leidinggevende op dit thema. Voorafgaand aan de training doe je een voorbereidingsopdracht

De training is beschikbaar via Leer-Rijk of je eigen leer- of opleidingsportaal.