Rijksbrede Cross Coaching

Wil je graag werken aan je eigen ontwikkeling en met impact bijdragen aan de ontwikkeling van anderen? Het nieuwe rijksbrede Cross Coaching programma biedt daarvoor alle mogelijkheid. Een programma speciaal voor ambitieuze medewerkers met een diversiteit aan achtergrond en visies die door willen groeien. En voor ervaren topmanagers die willen leren van andere ervaringen en zienswijzen en zich verder willen verdiepen in inclusief werken.

Cross coaching

Opzet Cross Coaching

Met Cross Coaching komen twee werelden bij elkaar. Met de bedoeling om te leren, inspireren en te groeien van elkaars perspectief en ervaring. Deelnemers van beide groepen worden als duo aan elkaar gekoppeld en coachen elkaar op een persoonlijk en actueel coachthema. Naast de coachgesprekken staan er ook inspirerende groepsbijeenkomsten op het programma.

Het wederzijds leren in dit programma draagt bij aan talent- en persoonlijk leiderschapsontwikkeling maar ook aan meer bewustwording en begrip voor een meer inclusieve organisatiecultuur binnen de verschillende functielagen van de Rijksoverheid.

Het programma kan een stimulans zijn voor bredere doorstroming. Topmanagers ervaren Cross Coaching als een verrijking in perspectief en professionele ontwikkeling.

Programma

Het jaarprogramma heeft verschillende onderdelen. Naast minimaal 6 coachgesprekken tussen de duo’s zijn er ook plenaire themabijeenkomsten. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van persoonlijk inclusief leiderschap en het verder vergroten van bewustwording, inzicht en vaardigheden. De bijeenkomsten zullen deels online en deels offline plaatsvinden. 

Lees hier het uitgebreide programma overzicht.

Diversity of Thought
Een belangrijk uitgangspunt van het programma is Diversity of Thought. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat meer variatie in visie, achtergrond, oriëntatie, cultuur en ervaring, essentieel is om bij te dragen aan persoonlijke- en organisatieontwikkeling en groei. Dit uitgangspunt is leidend in de hele opzet van het programma en de selectie van deelnemers.

Voor wie?

Cross Coaching richt zich op:

  1. de ambitieuze medewerker, die door achtergrond, oriëntatie, cultuur of ervaring diversiteit toevoegt. Met ambitie en potentie om te groeien naar een rol binnen de top van de Rijksoverheid. En die het Cross Coaching programma als een unieke kans ziet om te leren van een senior coach en vice versa.
     
  2. de ABD manager die nieuwsgierig is en wil leren van andere belevingen, ervaringen en zienswijzen op het gebied van diversiteit en inclusie. Die ervaring en expertise inzet voor het begeleiden van talentvolle medewerkers en daar energie van krijgt. Die intrinsiek gemotiveerd is om bij te dragen aan een meer inclusieve Rijksoverheid.

Kandidaten van alle departementen en organisatieonderdelen kunnen zich aanmelden. In totaal wordt er gewerkt met maximaal 25 duo's.

Ervaring oud deelnemer Tamim Wakili: “In mijn cultuur is bescheidenheid een belangrijke waarde. Met mijn coachpartner ontdekte ik hoe ik met mijn bescheidenheid beter met lastige situaties en personen kan omgaan. Zijn perspectief en uitleg hebben mij bewust gemaakt om anders naar een situatie te kijken. Ik kijk nu veel breder en niet alleen vanuit mijn eigen standpunt of deskundigheid. Dat heeft echt een waardevolle impact op mij werk en adviezen gehad waarvanik nu nog profijt heb. Mijn coachpartner leerde van mij hoe hij, als manager, onder andere sollicitaties en voortgangsgesprekken met multiculturele kandidaten tot een beter resultaat kon brengen.”

Werving en selectie

De werving en selectie gebeurt op basis van open inschrijving. Kandidaten worden geselecteerd aan de hand van de profielen. Bij de matching wordt rekening gehouden met:

  •  cultuur- en overige achtergrondverschillen van de duo’s;
  •  kruismatching; matchen over afdelingen en functies heen;
  •  gelijkwaardige relatie: geen enkele hiërarchische relatie tussen de junior en senior coach

Onafhankelijk uitvoerend bureau The Diversity Company is betrokken bij de werving, selectie en matching van de deelnemers.

Versnelling en verrijking

Wil jij je talenten versterken, inclusief persoonlijk leiderschap ontwikkelen of groeien naar een volgende schaal? Wil je graag werken aan je eigen ontwikkeling en met impact bijdragen aan de ontwikkeling van anderen? Meld je dan aan. 

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over het Cross Coaching jaarprogramma? Stuur een mail naar rijkstalenten@rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid wil continu groeien en ontwikkelen naar een aantrekkelijke diverse en inclusieve organisatie. Het Cross Coaching programma stimuleert medewerkers met een diversiteit aan achtergrond om zich te ontwikkelen en door te groeien. Voor hen kan het programma als een carrièreversneller werken. Voor senior coaches biedt het toegevoegde waarde om te leren van juniorcoaches, te reflecteren, perspectieven te vergroten en zo professioneel te ontwikkelen.