Factsheet Verdiepingsleergang

Deze leergang is bestemd voor de coach uit de InterCoach-coachpool en collega-coachpools binnen de overheid.