Ik wil coach worden

Wil jij je collega’s helpen zichzelf professioneel te ontwikkelen? Wil je ze inspireren? Hen leren om kansen te grijpen? InterCoach biedt twee verschillende opleidingen tot collega-coach aan. Tevens is er een zij-instroomtraject voor als je elders een coachopleiding hebt gevolgd én ervaring hebt in het begeleiden van coachees.

Coach worden bij InterCoach

InterCoach biedt coachopleidingen voor directeuren en managers aan. Wanneer je een van de opleidingen met succes afrondt, word je lid van het overheidsbrede coachnetwerk. Je kunt dan collega’s binnen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan begeleiden met werkgerelateerde vragen. Naast het vooruit helpen van jouw collega’s, leer je ook veel over andere organisaties, diverse vakgebieden en niet in de laatste plaats: over jezelf. Lees alles over het coachnetwerk, collegacoaching en coachtrajecten.

Ervaringen van enthousiaste coaches lees je in onze reeks Coaches in Beeld.

Zij-instromers

Je kunt (als je werkzaam bent bij de overheid) ook deelnemen aan het coachnetwerk als je elders een gelijkwaardige coachopleiding hebt gevolgd én ervaring hebt in het begeleiden van coachees. Het volgen van een traject als zij-instromer hoort er dan bij,  zodat je de manier van werken, spelregels en afspraken van InterCoach kent. Iedereen die toetreedt tot het coachnetwerk legt eerst een Proeve van Bekwaamheid af. Neem voor meer info en de data van de zij-instromerstraject contact op met InterCoach: intercoach@rijksoverheid.nl.

Coachopleidingen