Zijn onze coaches kundig?

Deze zomer was er veel media-aandacht voor coaching in Nederland. Daarbij werd de professionaliteit van coaching soms in twijfel getrokken. Als InterCoach, onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, volgen we de berichten en we reageren er graag op.

Begin juli was er het Nationaal Stressdebat, een live-uitzending van Omroep Max over de toename van stress en burn-out. In de uitzending was er aandacht voor een onderzoek gehouden onder 500 bedrijfsartsen en psychologen. Daaruit bleek dat tweederde bezorgd is over de ‘wildgroei’ van coaches die zich bezighouden met vragen op het gebied van stress en burn-out. De psychologen en bedrijfsartsen maken zich niet alleen zorgen over de kundigheid van veel coaches, maar ook over de kwaliteit van de geboden hulp.

Daarnaast zond de NPO de documentaire ‘Nu verandert er langzaam iets’ uit. De film ging in première op het IDFA 2018. Hierbij zette je als kijker soms vraagtekens bij de diversiteit aan coachingsmogelijkheden (is het wel coaching?) en bij de kundigheid van de betrokken coaches.

Professionele opleiding

Als reactie op deze beeldvorming vertellen wij graag iets over de werkwijze van InterCoach en de reikwijdte van onze coaching. Bij InterCoach volgen de coaches een uitgebreide opleiding die ze afsluiten met een assessment. We bieden zelf coachopleidingen aan en voor coaches die ergens anders een erkende coachopleiding volgden, bieden wij een verplichte, aanvullende opleiding aan, ook weer gevolgd door een assessment.

Verder houden we onze coaches op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied met deskundigheidslunches, deskundigheidsmiddagen en vakgroepen. Ook nemen de coaches deel aan supervisie. Daarbij bespreken zij onder professionele begeleiding waar ze tegenaan lopen bij het coachen.

Werkgerelateerde vragen

We realiseren ons dat coaching geen beschermd beroep is, maar InterCoach neemt het vak serieus. Wij bieden professionele coaching aan en onze coaches gaan ook alleen aan de slag met ‘werkgerelateerde’ vragen. Deze kunnen gaan over werkstress, maar we houden de grens met een burn-out goed in beeld. We realiseren ons terdege dat wij niet zijn opgeleid als therapeut. Een coachtraject start bij ons met een uitgebreid intakegesprek om te beoordelen of de vraag past bij InterCoach. Heeft een coachee een psychologische of medische vraag? Dan verwijzen wij door naar een arts, psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werk.

Neem contact op

Heb je nog vragen over onze opleidingen en deskundigheidsbevordering? Of andere vragen naar aanleiding van de tv-uitzendingen? Neem dan contact met ons op via intercoach@rijksoverheid.nl.