Coachend leidinggeven

Merk je in je rol als leidinggevende of programmamanager dat het komen tot goede inhoudelijke resultaten niet alleen draait om inhoud, omgeving en politiek? Merk je dat contact met je teamgenoten en de dynamiek van de (project)groep vaak het verschil maakt in het komen tot resultaat en wil je daar meer over leren?

Wat?

Coachend Leidinggeven richt zich op het versterken van coachingsvaardigheden in dienst van de verschillende opdrachten die jij als leidinggevende, project- of programmamanager hebt: sturen, organiseren en delegeren, ondernemen en het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling. Deze opleiding helpt je beter leiding te geven door middel van coachingsvaardigheden.

Voor wie?

Deze opleiding is toegankelijk voor leidinggevende project- en/of programmamanagers die de impact van hun handelen willen vergroten.

Waarom?

Na afloop van de opleiding geef je beter en vooral effectiever leiding, weet je je medewerkers als individuen en in teamverband beter te ondersteunen in het realiseren van hun doelen voor henzelf en de organisatie (door ze beter te coachen) en heb je je impact van handelen vergroot met behulp van coachingsvaardigheden.

Hoe?

Voorafgaand aan deelname vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek heeft als doel jouw ambities en leerdoelen nader te verkennen en in gesprek te gaan over de inhoud en opzet van de opleiding. Ook is het gesprek bedoeld om een leergroep te vormen van een zodanige samenstelling, dat een optimaal leerklimaat kan worden bereikt. De opleiding omvat drie intensieve, praktijkgerichte leerlijnen. De eerste leerlijn bestaat uit 6 lesdagen, onder leiding van 2 ervaren docenten in coachen, leidinggeven en coachend leidinggeven. De tweede leerlijn bestaat uit de analyse en reflectie op het eigen profiel als leidinggevende. Dit onderzoek je samen met een collega-coach en een ervaren leidinggevende. Leerlijn 3 bestaat uit 4 begeleide intervisiebijeenkomsten.

Wanneer?

De data van deze opleiding worden op een later moment bekendgemaakt. Houd hiervoor onze website en onze LinkedIn-pagina in de gaten!

Praktisch

Kosten

De verwachte kosten voor deze opleiding zijn € 4600,-. Over de kosten van de opleiding wordt voor deelnemers die werken bij de Rijksoverheid geen btw in rekening gebracht.

Contact en aanmelden

Heb je een vraag of wil je je (alvast) aanmelden? Stuur een mail naar intercoach@rijksoverheid.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Indien gewenst, kunnen we je ook extra informatie toesturen over de opleiding. Heb je al een gesprek gehad met onze programmamanager? Schrijf je dan direct in via het LOC.