Onze coaches

Het netwerk van InterCoach-coaches bestaat uit meer dan 300 coaches. Zij zijn werkzaam binnen de overheid en zijn opgeleid tot coach. Ze coachen als ‘tweede beroep’, dat wil zeggen dat zij werken als directeur, middenmanager of senior adviseur. Onze coaches werken bij ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. De coaches werken door heel het land.

De coaches van InterCoach zijn rijk aan ervaring binnen politiek bestuurlijke organisaties. Dat maakt hen een interessante gesprekspartner bij werkgerelateerde coachvragen. Tijdens een coachtraject neemt iedere coach zichzelf en zijn of haar ervaring mee en gebruikt deze op een eigen manier in het coachtraject.

Executive coaching

Een aantal coaches van InterCoach maakt onderdeel uit van het topsegment van de overheid. Deze executive coaches zijn directeur-generaal, secretaris-generaal, gemeentesecretaris of secretaris-directeur van een waterschap. Niet alleen door zelf leiding te geven en aan het stuur te staan, maar ook door anderen te helpen hun weg te vinden, leveren de topambtenaren toegevoegde waarde. Bovendien leren ze er zelf van.

Deskundigheid coaches

De coaches van InterCoach hebben een coachopleiding gevolgd bij InterCoach. Om toe te treden tot het netwerk leggen nieuwe coaches de “proeve van bekwaamheid”  af. Onze coaches blijven zich ontwikkelen. InterCoach biedt daarvoor een veelheid aan mogelijkheden, zoals deskundigheidsbijeenkomsten, deelname aan vakgroepen. InterCoach organiseert ook intervisie en supervisie voor haar coaches.

Zoek je een coach? Klik hier voor meer informatie.