Teamontwikkeling en intervisie

Zoek je voor jouw team speciale ondersteuning? Maak dan gebruik van een van onze teamcoaches of zoek een intervisiebegeleider.

Teamontwikkeling

Binnen de overheid zijn de thema’s eigen verantwoordelijkheid, leiderschap en samenwerking aan de orde van de dag. Start jouw team met een project of een verandertraject? Kan jullie samenwerking of communicatie beter? Of is er gedoe in het team? Een teamcoach kan uitkomst bieden.

InterCoach heeft een aantal van haar coaches opgeleid tot teamcoach. Zij benaderen teamontwikkeling vanuit systeemdenken, met het onderkennen van patronen van communicatie en het inzicht in eigen verantwoordelijkheid voor het functioneren van het team. Zij staan buiten het team, maar kennen de overheid van binnenuit.

Kosten

Eenmalig opstarttarief van € 250,-. Vervolgens per dagdeel € 410,-. InterCoach brengt alleen de begeleidingsuren in rekening. Dat betekent dat de voorbereidingen die de teamcoaches voor de bijeenkomsten treffen niet worden meegenomen in de kostenberekening. Voor rijksorganisaties berekenen wij geen btw.

Meer weten?

Neem contact op met InterCoach.

Intervisie: hoe werkt het?

Intervisie is leren van elkaar. Medewerkers binnen de overheid doen een beroep op elkaar om mee te denken over werkgerelateerde vraagstukken. Niet door oplossingen aan te dragen, maar door op een methodische wijze het vraagstuk te verkennen. Vergelijk het met het afpellen van een ui, iedere keer een laagje eraf tot u bij het hart van het vraagstuk uitkomt. Daar ontdek je vaak percepties en overtuigingen. En blijkt je eigen handelingsrepertoire groter dan je denkt.

Intervisie wordt steeds vaker ingezet om de medewerkers in staat te stellen om op een gestructureerde manier van elkaar te leren, en om problemen en vragen uit de werkpraktijk met elkaar te bespreken.

Doel van intervisie: wat bereik je ermee?

  • Leren afstand nemen door reflectie op je eigen plek in het geheel en jouw manier van werken;
  • Bewustwording van je eigen stijl en invloed op collega’s en omgeving;
  • Bieden van ondersteuning en inspiratie aan collega’s uit de intervisiegroep;
  • Verdere professionalisering van de medewerkers en de organisatie.

Intervisiebegeleiding: onze aanpak

Intervisie bestaat uit 5 sessies waarvan 4 begeleid door een ervaren intervisiebegeleider/coach van InterCoach. 1 sessie (de vierde) wordt door de groep zelf geoefend met behulp van de toolkit.

De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige leeromgeving, oriëntatie op de verschillende methodes, zelfstandig toepassen van de methodes, hanteren van de rollen voorzitterschap en procesbewaking, SMART-afspraken maken (zoals: wat ga je morgen anders doen?). De bedoeling is dat de groep na de begeleiding voldoende taakvolwassen is om zelfstandig door te gaan. Lees meer in de factsheet.

Kosten

De kosten bedragen € 1.975,- voor 5 sessies van 2 ½ uur, inclusief de toolkit. In overleg kan, al naar gelang de behoefte, het aantal begeleide sessies worden uitgebreid. Maatwerk is ook mogelijk.

Meer weten?

Neem contact op met InterCoach.