Interdepartementale Post- en Koeriersdienst

De Interdepartementale Post- en Koeriersdienst, onderdeel van UBR, handelt koeriers- en transportdiensten af voor departementen en agentschappen. Het betreft zowel de interdepartementale poststukken als bijzondere koeriersdiensten, transport en in een aantal gevallen ook personenvervoer. Wij bieden aan onze afnemers standaarddiensten, spoeddiensten, lusroutes en geconditioneerd vervoer.

UBR IPKD voert de regie over alle koeriersdiensten en transport binnen de Rijksoverheid, en is hiervoor aangewezen als partij in de rijksbrede raamovereenkomst Post- en Koeriersdiensten. In deze rol kan UBR IPKD zoveel mogelijk combinatievoordelen behalen in ritten.

UBR IPKD staat voor een zeer betrouwbare en snelle afhandeling van logistiek. De missie van UBR IPKD is het op efficiënte wijze uitvoeren van een hoogwaardige transportdienst voor de departementen en agentschappen binnen de Rijksoverheid.