IPKD maakt start met verduurzaming wagenpark

De Interdepartementale Post en Koeriersdienst (IPKD) gaat stapsgewijs over op elektrisch rijden. Afgelopen week zijn de eerste laadpalen op locatie Rijswijk getest en in werking getreden. Deze mijlpaal maakt deel uit van een pilot van het Rijksvastgoedbedrijf en UBR. Samen zetten zij stappen richting een duurzame rijksdienstverlening.

laadplein IPKD rijswijk

Met de oplevering van het laadplein is een mooie basis gelegd om de verdere verduurzaming van het wagenpark vorm te gaan geven. De IPKD is een van de organisaties binnen UBR die als eerste de overstap maakt naar elektrisch rijden. Als koeriersdienst streeft de IPKD naar een efficiënte en betrouwbare logistieke dienstverlening. Dat past ook binnen de steeds duurzamere afhandeling van de vervoersvraag.

Landelijke uitrol

De IPKD verwacht dat de elektrische wagens binnen enkele weken worden geleverd. Het gaat in eerste instantie om 24 voertuigen. Na een succesvolle afronding van de pilot vindt er een landelijke uitrol plaats bij de IPKD. Het Rijksvastgoedbedrijf en de IPKD zorgen samen voor de uitvoering hiervan. Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten er voor een succesvolle overgang naar elektrisch rijden, voldoende laadpunten beschikbaar zijn.

Een van de grootste wagenparken

De rijksoverheid bezit één van de grootste wagenparken van Nederland. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 20 procent van dit wagenpark in 2020 elektrisch moet zijn. Vanaf 2028 worden er zelfs geen auto’s meer aangeschaft die rijden op diesel of benzine en zet het Rijk in op een volledig emissieloos wagenpark.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur een mail naar BZK Bedrijfsvoering.