KOOP

Bij Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) worden publicatie- en informatiediensten ontwikkeld en beheerd voor alle niveaus binnen de overheid.

KOOP ondersteunt vrijwel alle departementen, de 2 kamers van het parlement, diverse uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en overzeese gebiedsdelen bij hun werkzaamheden.