Digitale publicatiediensten

Wet- en regelgeving wordt in Nederland elektronisch bekendgemaakt. Om dit mogelijk te maken heeft KOOP voor de Rijksoverheid en de lagere overheden verschillende websites en applicaties ontwikkeld. Op die manier kunnen wetscollecties en officiële publicaties gemaakt, ontsloten en op de juiste manier bekendgemaakt worden. En zo zijn ze later ook weer via internet terug te vinden.

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

Met de GVOP kunnen gemeenten, provincies en waterschappen hun regelgeving bekendmaken in een eigen elektronisch blad. Vanaf 1 januari 2014 is deze vorm van bekendmaken wettelijk verplicht voor algemeen verbindende voorschriften. Via de GVOP worden de bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl geplaatst. Burgers kunnen ze eenvoudig vinden op basis van een locatie of zoekterm.

Lokale Regelgeving

Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten sinds 1 januari 2011 aangesloten zijn op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met dit systeem is van de lokale regelgeving steeds de meest actuele versie beschikbaar. Via overheid.nl zijn de regelingen te raadplegen.

Officiële Publicaties

Officiële publicaties mogen rechtsgeldig op het internet geplaatst worden. De papieren versies van de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad zijn hierdoor komen te vervallen en ingeruild voor digitale versies. Op de website officielebekendmakingen.nl worden dagelijks alle Officiële Publicaties uitgebracht. Er is ook een uitgebreide zoekfunctie en een attenderingservice op maat via e-mail.

Verkeersbesluiten applicatie

Wegbeheerders zijn verplicht om de volledige tekst van een verkeersbesluit bekend te maken in de (digitale) Staatscourant. Met de webapplicatie Verkeersbesluiten kunnen wegbeheerders eenvoudig aan deze verplichting voldoen.