Verbeteren wetgevingsketen

Het maken van wetgeving is een proces dat bestaat uit veel stappen en waarbij veel mensen betrokken zijn. KOOP ontwikkelt systemen waarmee dit proces makkelijker en ook beter inzichtelijk wordt gemaakt voor alle betrokkenen. Door effectiever werken kunnen door onze opdrachtgevers besparingen worden gerealiseerd.

Internetconsultatie

Iedere geïnteresseerde (burger, bedrijf of instelling) kan via de website internetconsultatie.nl kennisnemen van wetgeving die in voorbereiding is en hier een reactie op geven. De betrokken ministeries bekijken de reacties en passen eventueel het wetsvoorstel aan. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving.

Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)

Om te zorgen dat informatie goed vindbaar is en in samenhang met andere informatie gepresenteerd kan worden, is het nodig om de informatie te ordenen. We leggen daarom eigenschappen (metadata) vast die de informatie op een gestructureerde manier beschrijven. Dit maakt het mogelijk om overheidsinformatie goed te ontsluiten, te presenteren en te vinden.

Wetgevingsvoortgang

Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving zijn veel mensen betrokkenen. Het systeem Wetgevingsvoortgang helpt met het registreren van de diverse stappen in het totstandkomingsproces en het monitoren van en rapporteren over de voortgang daarin. Met de managementinformatie uit de Wetgevingsvoortgang kan effectiever gewerkt worden door alle betrokkenen en kunnen kosten bespaard worden.