Over KOOP

KOOP staat overheidsorganisaties bij om hun publicatieverantwoordelijkheid uit te voeren. We helpen mee om de keten van wet- en regelgeving te verbeteren en de overheid meer transparant en dienstverlenend te maken. Dit doen wij door het structureel opbouwen en delen van kennis, waardoor we steeds met innovaties kunnen komen.

Onze diensten omvatten digitale publicatiediensten, digitale informatiediensten, diensten ter verbetering van de wetgevingsketen en overige diensten, zoals mobiele toepassingen voor tablets en smartphones.

Diensten van KOOP

Alle wetten, regelingen en besluiten van de Rijksoverheid worden via het internet bekend gemaakt en zijn later via het internet terug te vinden. Ook provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht om steeds meer elektronisch te publiceren. Met verschillende publicatie- en informatiediensten ondersteunen wij de overheden hierbij.

Bijvoorbeeld met de website overheid.nl waar juristen, ambtenaren, advocaten en ook burgers wetten, regelingen en besluiten kunnen terugvinden. Via de webapplicaties GVOP en CVDR kunnen lokale overheden hun regelingen eenvoudig bekendmaken en beschikbaar stellen.

Verder maken we status van wetgevingstrajecten voor onze opdrachtgevers beter inzichtelijk en dragen we eraan bij dat overheidsinformatie beter gestructureerd, gedeeld en hergebruikt kan worden. Met apps voor iOS en Windows 8 maakt KOOP daarnaast de Nederlandse wet- en regelgeving ook op mobiele apparaten toegankelijk.

Ontstaan van KOOP

KOOP is ontstaan vanuit het digitaliseren van de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad en de opdracht om publicaties enkel nog via het internet bekend te maken. Daarnaast zijn er veel producten ontwikkeld waarmee decentrale overheden hun regelgeving, bekendmakingen en vergunningen online kunnen publiceren. Door het gebruik van landelijke standaards gebeurt dit op een uniforme en voor onze opdrachtgevers kostenbesparende manier. De data die zo op internet wordt gepubliceerd is goed toegankelijk en herbruikbaar voor andere toepassingen (open data).